Osasairausvapaa ja osasairauspäiväraha

Osasairausvapaa on hyvä ratkaisu, kun henkilö on työkyvytön, mutta selviytyy osittain työtehtävistään. Kela maksaa osasairausvapaan ajalta osasairauspäivärahaa.
Henkilö, jolla on kipsattuna jalka, istuu sohvalla tabletti-tietokone kädessä.

Osasairausvapaa tukee henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Jäljellä olevan työkyvyn arvioinnin tulee perustua työolot tuntevan lääkärin arvioon. Varhaisilla työkykyyn liittyvillä joustavilla ratkaisuilla lyhennetään sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen liittyvää aikaa ja ehkäistään myöhempää työkyvyn menetystä.

Työkyvyttömyydestä huolimatta henkilö voi selviytyä osasta työtehtävistään silloin, kun

  • pysyvän työkyvyttömyyden uhkaa ei ole
  • kokoaikainen sairauspoissaolo tai sen jatkaminen ei ole välttämätöntä
  • sairauspoissaolo ei tue kuntoutumista
  • sairauspoissaolo aiheuttaa potilaalle pitkittyvän työkyvyttömyyden tai työelämästä syrjäytymisen riskin.

Osasairauspäiväraha on Kelan myöntämä etuus

Osasairausvapaan ajalta Kela maksaa osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahajakson aikana henkilön työajan tulee vähentyä 40–60 prosenttia kokoaikaisesta työajasta. Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä eikä toipumista. Työjärjestelyn tulee kestää 12–120 arkipäivää (vähintään 12 arkipäivää).

Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle, jos tämä maksaa osa-aikatyön ajalta työntekijälle kokoaikatyön mukaista täyttä palkkaa. Jos työnantaja maksaa osa-aikatyön ajalta muuta kuin täyttä palkkaa, osasairauspäiväraha maksetaan työntekijälle.

Kokemukset osasairausvapaasta ovat myönteisiä

Osasairauspäivärahaa käyttäneiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käsityksen mukaan etuutta voi käyttää lähes minkä tahansa sairauden yhteydessä. Osasairauspäivärahaa on hyödynnetty eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien, mielenterveyden häiriöiden ja esimerkiksi kasvaimista johtuvien sairauksien yhteydessä.

Työhön palaajan työtehtävät voivat olla samoja tai työntekijän jäljellä olevan työkyvyn mukaan räätälöityjä. Palaajan työkykyisyyttä tulisi arvioida realistisesti eli mihin hän oikeasti pystyy ja mihin ei. Työtehtävien tulisi olla mielekkäitä. Osasairausvapaalla olleen henkilön tulee etuusjakson jälkeen palata entiseen kokoaikaiseen työhönsä.