Organisaatiomuutos

Muutosten avulla organisaatiot pyrkivät parantamaan kilpailukykyään, sopeutumaan ulkoisiin muutoksiin ja turvaamaan olemassaolonsa tulevaisuudessa. Työntekijän kannalta organisaatiomuutos on tilanne, jossa arkipäivän tapa tehdä työtä muuttuu: tulee uusia työtehtäviä hoidettavaksi, työtoverit ja esimies voivat vaihtua ja toimintatavat muuttuvat. Työsuhde voi myös päättyä.
Viisi henkilöä keskustelee neuvotteluhuoneessa.

Muutostilanteessa korostuu ihmisten johtaminen. Mielekkäästi toteutettu organisaatiomuutos tukee työntekijöiden hyvinvointia sekä auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin haasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita.

Lähtötilanne muutokseen on hyvä työpaikoissa, joissa

  • työntekijät tietävät tehtävänsä ja tavoitteensa ja heillä on niihin riittävä osaaminen ja työkyky
  • työntekijät osallistuvat omaa työtä ja työyhteisöä koskeviin päätöksiin
  • työ koetaan mielekkääksi ja kaikkien osaamista arvostetaan
  • kaikki tukevat toinen toisiaan
  • työntekijät voivat hyvin ja ovat pääsääntöisesti innostuneita työstään (työn imu)
  • työntekijöiden ja johdon välillä vallitsee luottamus.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Heli Clottes Heikkilä

Heli Clottes Heikkilä

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
heli.clottes.heikkila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2706
Nina Olin

Nina Olin

vanhempi konsultti
Sähköpostiosoite
Nina.Olin [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7528