Kuka terveydellisen merkityksen arvioinnin tekee ja kenelle?

Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja tunnistaa laaja-alaisesti työpaikan eri tekijöistä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos haittatekijöitä ei voi poistaa, niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle pitää arvioida (Työturvallisuuslaki 738/2002). Myös työsuojeluviranomainen voi edellyttää työnantajalta työturvallisuuslain perusteella sisäilmaongelman terveydellisen merkityksen arviointia. 

Työnantajalla on harvoin itsellään osaamista tähän, ja yleensä työnantaja pyytääkin terveydellisen merkityksen arviointia työterveyshuollosta. Terveydellisen merkityksen arviointi on työterveyshuollon ydinosaamista.

Tarkoitus on, että työterveyshuolto yhdessä työpaikan toimijoiden kanssa jo sisäilmatilanteen alkuvaiheessa arvioi erilaisten tekijöiden osuutta koetun ongelman taustalla. Keskeistä on luoda alustava yhteinen näkemys sisäilmatilanteesta ja sopia etenemistavoista sisäilmaryhmässä. 

Toisinaan työterveyslääkärin vastuulle kuuluvissa työpaikoissa voidaan tarvita yhteistyötä ympäristöterveysviranomaisen (terveystarkastaja) kanssa.

Ympäristöterveysviranomaisen toiminta perustuu terveydensuojelulakiin (763/1994) ja asumisterveysasetukseen (545/2015), joita sovelletaan myös osaan työpaikkarakennuksista, kuten kouluihin ja hoitolaitoksiin. Koska ympäristöterveysviranomaisen toimintaa säätelevät osittain eri lait kuin työnantajan, voivat toimenpidesuosituksetkin olla toisinaan erilaisia. Tämän vuoksi keskustelua ja yhteistyötä tarvitaan työterveyshuollon ja ympäristöterveyden välillä.

Ks. tarkemmin ohjeen kpl 3.2. Toimijoiden roolit ja vastuut

Jatka terveydellisen merkityksen arvioinnin ohjeeseen tutustumista: 

Milloin arviointi tehdään?
Mitä arviointi sisältää?
Kuka arvioinnin tekee ja kenelle?
Arvioinnin lopputulos ja lausunto
Palautetilaisuudet ja viestintä
Palaa etusivulle: Terveydellisen merkityksen arviointi