Hanke

Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (ASKO)

ASKO-kehittämis- ja tutkimushankkeessa kytketään sote-henkilöstön työhyvinvoinnin systemaattinen tukeminen asiakkaiden osallistumista lisäävien toimintatapojen kehittämiseen, fokusoiden erityisesti paljon erilaisia sote-palveluita tarvitseviin yhteisasiakkaisiin. Hankkeessa sovelletaan ja edelleen kehitetään sote-alalle sopivia yhteiskehittämisen toimintatapoja, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta palveluiden kehittämisessä.
-

Aikataulu

1/2019–12/2022

Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa –konsortiota. Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston sekä sote-organisaatioiden ja kehittäjäasiakkaiden yhteistyönä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  1. valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan,
  2. tuottaa asiakkaan osallisuutta tukevia välineitä sekä edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kohtaamisia sekä
  3. tukea johtamista, joka kytkee yhteen organisaation strategiset päämäärät, työhyvinvoinnin edistämisen sekä asiakasrajapinnan näkökulman ja tarpeen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan kuusi asiakasosallisuustyöpajakokonaisuutta viidessä eri sote-organisaatiossa eri puolilla Suomea. Työpajoissa tarkastellaan paljon erilaisia palveluja tarvitsevien ns. yhteisasiakkaiden palveluprosesseja ja -kohtaamisia asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien ja työn sujuvuuden näkökulmista. Pajoissa hyödynnetään kehittävää työntutkimusta, ekspansiivisen oppimisen teoriaa ja muutospajamenetelmää sekä palvelumuotoilua.

Pajaprosessien päätteeksi järjestetään yhteiskehittelypaja, jossa käytetään Kokeilut käytäntöön -arviointimallia.

Pajaprosessien yhteydessä luodaan malli asiakasosallisuustaitojen kehittämiseksi, vuorovaikutusopas asiakasosallisuuden edistämiseksi palvelukohtaamisissa sekä tukipaketti asiakasosallisuuden johtamisen tueksi sote-organisaatioihin.

Hankkeen julkaisut

Kysy hankkeesta

Elisa Weiste

Elina Weiste

projektipäällikkö, vanhempi tutkija

Sähköpostiosoite
elina.weiste [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2077

Yhteisyökumppanit

Työterveyslaitos on ASKO-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto.

Mukana hankkeessa on myös Helsingin kaupunki, Sastamalan Hyvinvointikampus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Rahoittajat

Hankeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

-