Hanke

Sote-ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi (ASKO)

ASKO-kehittämis- ja tutkimushankeessa kytketään sote-henkilöstön työhyvinvoinnin systemaattinen tukeminen asiakkaiden osallistumista lisäävien toimintatapojen kehittämiseen, fokusoiden erityisesti paljon erilaisia sote-palveluita tarvitseviin yhteisasiakkaisiin. Hankkeessa sovelletaan ja edelleen kehitetään sote-alalle sopivia yhteiskehittämisen toimintatapoja, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta palveluiden kehittämisessä.
-

Aikataulu

1/2019–12/2022

Hanke on osa ONNISTU yhdessä – työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa –konsortiota. Hanke toteutetaan Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston sekä sote-organisaatioiden ja kehittäjäasiakkaiden yhteistyönä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  1. valmentaa sote-organisaatioiden henkilöstöä ja johtoa muutoksen aktiivisiksi tekijöiksi ja tukea heidän työhyvinvointiaan,
  2. tuottaa asiakkaan osallisuutta tukevia välineitä sekä edistää sujuvia, asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -kohtaamisia sekä
  3. tukea johtamista, joka kytkee yhteen organisaation strategiset päämäärät, työhyvinvoinnin edistämisen sekä asiakasrajapinnan näkökulman ja tarpeen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan kuusi asiakasosallisuustyöpajakokonaisuutta viidessä eri sote-organisaatiossa eri puolilla Suomea. Työpajoissa tarkastellaan paljon erilaisia palveluja tarvitsevien ns. yhteisasiakkaiden palveluprosesseja ja -kohtaamisia asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien ja työn sujuvuuden näkökulmista. Pajoissa hyödynnetään kehittävää työntutkimusta, ekspansiivisen oppimisen teoriaa ja muutospajamenetelmää sekä palvelumuotoilua.

Pajaprosessien päätteeksi järjestetään yhteiskehittelypaja, jossa käytetään Kokeilut käytäntöön -arviointimallia.

Pajaprosessien yhteydessä luodaan malli asiakasosallisuustaitojen kehittämiseksi, vuorovaikutusopas asiakasosallisuuden edistämiseksi palvelukohtaamisissa sekä tukipaketti asiakasosallisuuden johtamisen tueksi sote-organisaatioihin.

Hankkeen julkaisut

Weiste, E.; Käpykangas, S.; Uusitalo, L.; Stevanovic, M.
Being Heard, Exerting Influence, or Knowing How to Play the Game? Expectations of Client Involvement among Social and Health Care Professionals and Clients
Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(16), 5653.

Kysy hankkeesta

Elisa Weiste

Elina Weiste

projektipäällikkö, vanhempi tutkija

Sähköpostiosoite
elina.weiste [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2077

Yhteisyökumppanit

Työterveyslaitos on ASKO-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto.

Mukana hankeessa on myös Helsingin kaupunki, Sastamalan Hyvinvointikampus, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri.

Rahoittajat

Hankeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sosiaali- ja terveysministeriön kautta.

-