Työterveyslaitoksen uusimmat hankeavaukset – tutkittu tieto tukee työelämää muutoksissa

Työterveyslaitoksen hankkeissa luodaan tutkimusta ja ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin työelämän kysymyksiin. Alkuvuonna on käynnistynyt joukko uusia hankkeita, joiden aiheet vaihtelevat psykososiaalisista työoloista metsäalan turvallisuustietoon ja syrjäytymisen ehkäisystä työmatkatapojen ilmastovaikutuksiin.
Nainen hymyilee ja kirjoittaa valkotaululle. Kaksi henkilöä seisoo taustalla.
Carita Aschan
Carita Aschan
osaamiskeskuksen johtaja

– Painopisteitämme tutkimus- ja hanketoiminnassa ovat muun muassa kestävien työurien rakentaminen, vihreän siirtymän mahdollistaminen, työpaikkojen tukeminen digitaalisessa murroksessa sekä työterveyshuollon kehittäminen osana työikäisten terveydenhuoltojärjestelmää, kertoo Tutkimus- ja palvelu -osaamiskeskuksen johtaja Carita Aschan.

Työterveyslaitoksen toteuttama laaja tutkimus- ja hanketoiminta palvelee ja tukee työelämää ja sen kehittämistä monin tavoin. Kun työelämä on murroksessa, korostuu tutkitun tiedon tärkeys ja näkymä tulevaan.

– Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja tarvitsee tutkittua tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja paitsi ajankohtaisiin työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksiin myös ennakoidakseen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia, Aschan toteaa.

Työterveyslaitoksessa on käynnissä noin 120 tutkimus- tai kehittämishanketta. Keskeisiä rahoittajia ovat mm. Työsuojelurahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Suomen Akatemia ja Työterveyslaitos omalla rahoituksellaan.

Esimerkkejä lähiaikoina käynnistyneistä hankkeista

FirstFit-menetelmän testiohjeistuksen, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden kehittäminen

FirstFit-menetelmä on ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä. Hankkeessa kehitetään menetelmän testiohjeistusta, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden sisältöä ja koko menetelmän toimintamallia.

FirstFit-menetelmän testiohjeistuksen, testipalautteen ja harjoitteluohjeiden kehittäminen | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lyhytpsykoterapiat osana tulevaisuuden työterveyshuoltoa

Kansainvälisten tutkimusten perusteella useat erilaiset lyhyet psykologiset hoidot ja psykoterapiat auttavat vähentämään mielenterveyden häiriöiden tuomaa psyykkistä oireilua. Hankkeessa selvitetään näiden hoitojen pitkäaikaisista vaikutuksista työkykyyn, mielenterveyden jatkohoidon tarpeisiin ja hoitojen integroitumisesta osaksi työterveyshuollon toimintaa.

Lyhytpsykoterapiat osana tulevaisuuden työterveyshuoltoa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

MetsäTurva Tehokkuutta turvallisuustiedon käyttöön metsäalan pk-yrityksissä

MetsäTurva-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään työturvallisuuteen liittyvää havainnointia ja raportointia. Tutkimuskohteina hankkeessa ovat puunkorjuu- ja kuljetusalan yritykset sekä metsänhoito- ja metsäpalveluyritykset.

MetsäTurva – Tehokkuutta turvallisuustiedon käyttöön metsäalan pk-yrityksissä | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Psykososiaaliset työolot ja sykevälivaihtelu – hyvällä sykkeellä parempaa terveyttä

Psykososiaalisten työolotekijöiden tiedetään vaikuttavan työntekijän terveyteen. Toistaiseksi tutkimus on kuitenkin keskittynyt työn vaatimustekijöiden aiheuttamiin haitallisiin kehon reaktioihin, kun taas työn voimavaratekijöiden yhteyksistä kehon reaktioihin tiedetään vasta vähän. Selvitämme tutkimuskyselyn ja sykevälivaihtelun avulla, mitkä työn vaatimus- ja voimavaratekijät ovat olennaisia terveyden heikentäjiä ja/tai edistäjiä ja laadimme oppimateriaalin näiden tekijöiden kehittämiseksi.

Psykososiaaliset työolot ja sykevälivaihtelu – hyvällä sykkeellä parempaa terveyttä (Hyvällä sykkeellä töissä) | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Synclusive

Maaliskuussa käynnistyvän hankkeen päätavoitteena on etsiä ratkaisuja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan alueellisia ”eläviä laboratorioita”, joiden avulla pyritään edistämään heikommassa asemassa olevien ryhmien pääsyä työmarkkinoille ja työurien kehitystä.

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa (TUTOVA)

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristöstä on vain niukasti tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa selvitämme toimistojen ja valvomoiden sisäilman ja sisäympäristön laatua, työntekijöiden kokemuksia ja tuotantolaitosten toimintatapoja sisäympäristöasioissa.

Tuotantolaitosten toimistojen ja valvomoiden sisäympäristö, työntekijöiden kokemukset ja toimintatavat sisäympäristöasioissa (TUTOVA) | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työmatkatavan yhteydet työhyvinvointiin, työkykyyn ja työtapaturmiin (COMMUTE)

COMMUTE selvittää terveellisiä, turvallisia ja ilmastoystävällisiä työmatkoja. Tutkimme erilaisten työmatkatapojen ja työmatkatavoissa tapahtuneiden muutosten yhteyksiä työkykyyn, työhyvinvointiin ja työtapaturmiin sekä selvitämme erilaisten kulkumuotojen nettovaikutuksia. 

COMMUTE - Työmatkatavan yhteydet työhyvinvointiin, työkykyyn ja työtapaturmiin | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työuupumukseen liittyvät käytännöt ja niiden vaikutukset eri maissa

Hankkeessa selvitetään työuupumuksen diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä käytäntöjä eri maissa. Tulosten perusteella arvioidaan, millä tavalla työuupumuksen diagnosointi sairaudeksi muuttaisi työuupumuksen tunnistamista ja hoitoa Suomessa ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan työuupumuksen ennaltaehkäisemiseksi.

https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/tyouupumukseen-liittyvat-kaytannot-ja-niiden-vaikutukset-eri-maissa

Ylipursuavasta olennaiseen

Asiantuntijatyössä työtä on usein liikaa, siihen kuuluu työnkuvaan sopimattomia tehtäviä ja työrooli ja yksityiselämä sotkeutuvat toisiinsa: työ pursuaa yli rajojen. Ylipursuavasta olennaiseen -tutkimuksessa selvitään asiantuntijatyön ylipursuamista suomalaisessa työelämässä. 

Ylipursuavasta olennaiseen | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Kaikki tutkimushankkeemme

Tutustu kaikkiin tutkimushankkeisiimme Tutkimus ja kehittäminen -sivulla:

Tutkimus ja kehittäminen | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätietoja:

Osaamiskeskuksen johtaja Carita Aschan, Carita.Aschan [at] ttl.fi (Carita[dot]Aschan[at]ttl[dot]fi), puh. +358 30 474 2776

Jaa sisältö somessa!