Tutkimus ja kehittäminen

Teemme korkeatasoista tutkimusta, joka palvelee suomalaista työelämää. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme luo ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kysymyksiin.
Kaksi tutkijaa lukevat tulosteita laboratoriossa ja juttelevat.