Ongelmien välttäminen

Työn muokkauksen prosessin pulmakohtien tunnistaminen ja niihin varautuminen kannattaa – hankaluudet ovat voitettavissa hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella sekä vuorovaikutukseen ja tarvittavaan tukeen panostamalla.

Huomioi nämä mahdolliset ongelmakohdat työn muokkausta suunniteltaessa:

 • Tiedon välittyminen työpaikan toimintamalleista erilaisissa riskitilanteissa kuten osana rekrytointia ja perehdytystä tai kaikkia koskevissa työpaikan muutostilanteissa katkeilee.
 • Työntekijän tilanteeseen ei paneuduta työpaikalla riittävästi esimerkiksi esihenkilön kiireiden vuoksi.
 • Kehityskeskustelussa on puhetta jaksamisesta tai sovitaan työn muokkauksesta, mutta keskustelu ei johda toimenpiteisiin.
 • Työntekijä jää tilanteessa voimiinsa nähden liian yksin. Sairauspoissaolot seuraavat toisiaan.
 • Yhteistyötä vaikeuttavat johdon ja työsuojeluhenkilöstön väliset erimielisyydet.
 • Työterveyshuollon kanssa toteutettava työterveysneuvottelu toteutuu kuukausien viiveellä ja työntekijä kokee, että hän ei voi vaikuttaa päätöksiin.
 • Työyhteisössä ilmenee kateutta ja ymmärtämättömyyttä sitä työntekijää kohtaan, jonka työtä muokataan.
 • Sairauden pahennuttua seuraa pidempi sairauspoissaolo. Haetaan osatyökyvyttömyyseläkettä ja suunnitellaan työkokeilua, mutta jää epäilys, selvitetäänkö riittävästi mahdollisuuksia jatkaa omassa työssä.
 • Työntekijä ei saa riittävästi apua lomakkeiden täyttämiseen ja asiointiin viranomaisten kanssa.
 • Työkokeilussa ei riittävästi huomioida muuttunutta työkykyä. Työtehtävät ovat liian raskaita, ja seurauksena on uusi sairauspoissaolo.
 • Työhön paluussa työkokeilun jälkeen ei huomioida työntekijän heikentynyttä työkykyä. Hän on sairauslomilla, työpisteet vaihtuvat eikä työntekijä saa tukea työyhteisöltä eikä esihenkilöltä. Toiseen työpisteeseen hakeutuminen jää työntekijän oman aktiivisuuden varaan.
 • Työhön paluussa ei huomioida muutoksia työssä. Työntekijä jää yksin selvittämään uusia työvaiheita ja työtilannettaan.