Esihenkilönä työterveysneuvottelussa

Työterveysneuvottelussa keskitytään siihen, millaisin käytännön toimin voidaan tukea työntekijän työkykyä. Terveydentilatietoja neuvottelussa käsitellään vain työntekijän suostumuksella. Mahdollisten arkaluonteisten tietojen, kuten työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen suhteen kaikki työterveysneuvotteluun osallistuvat ovat salassapitovelvollisia.

Tiesitkö, että...

Työnantajan aloitteesta neuvottelu järjestettiin noin kolmasosalla kerroista (Reho ym. 2018).

Sujuvan ja yhteistoimintaa tukevan neuvotteluilmapiirin luomiseksi seuraavat seikat on hyvä ottaa huomioon neuvotteluun valmistautuessa, itse neuvottelutilanteessa ja sen jälkeen:

Työn muokkaus

Mitä teet esihenkilönä, jos työntekijäsi työ- ja toimintakyky on alentunut ja hän ei pysty palaamaan työhönsä ilman määräaikaisia tai pysyviä muutoksia työssä ja/tai työolosuhteissa?

 • Tarkista miten työpaikallasi toimitaan näissä tilanteissa.
 • Keskustele työntekijän kanssa hänen työhön paluuseen liittyvistä tavoitteistaan.
 • Pyydä lisätietoja ja neuvoa esihenkilöltäsi, henkilöstöhallinnosta, työterveyshuollosta tai esimerkiksi yrittäjäjärjestöstäsi.

Toimivimmat ratkaisut syntyvät, kun suunnittelet työntekijän työhön paluuta tukevat ratkaisut yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa.

Tuo esiin työterveysneuvottelussa ne työn muokkausmahdollisuudet, jotka tämän työntekijän kohdalla hänen työssään ja työpaikallaan ovat työnantajalle tässä tilanteessa mahdollisia.

Pohtikaa, miten seuraavia seikkoja voisi muokata, jotta työhön paluu olisi työntekijän nykyisen työ- ja toimintakyvyn näkökulmasta mahdollista ja turvallista:

 • työtehtävät
 • työn tekeminen, esimerkiksi yksin, yhdessä tai etätyö
 • työaika
 • työn apuvälineet
 • työympäristö, esimerkiksi ergonomia ja esteettömyys.

Esihenkilöitä ja työnantajia työkyvyn tukemiseen liittyvissä kysymyksissä palvelevat:

 • työterveyshuolto
 • työeläkelaitokset ja vahinkovakuuttajat
 • Kela
 • henkilöstöhallinto, työkykykoordinaattori
 • kuntoutuspalvelutuottajien ja eri tahojen kuntoutusasiantuntijat.
 • Työnantajan on mahdollista saada työ- ja elinkeinoministeriön Työolosuhteiden järjestelytukea osatyökykyisen työllistymiseen tai työssä jatkamiseen. Kysy lisätietoa. Tukeen liittyvissä asioissa ole yhteydessä alueesi TE-toimistoon.

Tästä löydät esimerkkejä työjärjestelyistä ja työolosuhteiden muokkaamisesta:

Kuuntele ja pohdi

Opiskeltuasi työn muokkaamisesta edellä olevasta osiosta voit halutessasi kuunnella Nina Nevalan podcastin työn muokkaamisesta ja pohtia, mitkä ovat sinun työpaikkasi mahdollisuudet muokkaamiselle.

Testaa työpaikkasi mahdollisuudet työn muokkaamiselle

Siirry seuraavaksi Kohti yhteisiä ratkaisuja -osioon, jossa pääset kurkistamaan työterveysneuvotteluun.