Jäitkö kaipaamaan lisätietoja?

Tälle sivulle on koottu työterveysneuvotteluun liittyviä materiaaleja ja linkkejä, jotka syventävät tietämystäsi työterveysneuvottelusta.

Lue Hanna-Leena Ristimäen ja työryhmän englanninkielinen Journal of Pragmatics- lehden tieteellinen artikkeli yhteisestä päätöksenteosta työterveysneuvottelussa.

Lue Työterveyslaitoksen sivuilta Pirjo Juvonen-Postin Työterveysneuvottelu etänä? Panosta hyvään vuorovaikutukseen -blogi.

Lue sosiaalipsykologit.fi-sivustolta Hanna-Leena Ristimäen artikkeli aiheesta Miten yhteinen päätöksenteko rakentuu työterveysneuvotteluissa?

Lue Lääkärilehden artikkelistamme, miten puheenjohtajana toimivan lääkärin tapa avata keskustelu suuntaa työterveysneuvottelua.

Lue tutkimusartikkelistamme miten yhteistoimijuus ilmenee työterveysneuvottelussa.

Lue englanninkielisestä tutkimusartikkelistamme osallistumisen mahdollisuuksista muistion kirjaamiseen etätyöterveysneuvottelussa.

Lue Työmotivaation rakentumisesta työterveysneuvottelun vuorovaikutuksessa: Työmotivaation rakentuminen työterveysneuvottelun vuorovaikutuksessa: tasapainottelua halukkuuden ja haasteiden välillä | Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti (journal.fi)

Kuuntele hyvää työterveysneuvottelua käsittelevä podcast:

Voit syventyä työkyvyn tukemiseen ja osatyökykyisyyteen liittyviin selvityksiin ja raportteihin sekä oppimateriaaleihin. Löydät lisäksi kokoelman tärkeimmästä työterveysneuvotteluun liittyvästä lainsäädännöstä.

Työn muokkaus ja työympäristön muutokset

Videot sisältävät konkreettisia esimerkkejä työn ja työympäristön muokkauksesta.

Työhön paluun haasteet ja ratkaisut -podcast käsittelee mm. osasairauspäivärahaa ja työkokeilua.

Kuinka huomioit kuulo- tai näkövammaisen työssä? Lisää aiheesta täällä:

Kuuloliitto: kuulolla työssä 

Millaisia ovat työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn? Lataa opas käyttöösi.

Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön -oppimisohjelma on toteutunut yhteistyössä kolmen tutkimus- ja kehittämishankkeen kanssa. Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston Työsuojelurahaston rahoituksella toteutunut Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa (2015-2018) tutkittiin työterveysneuvottelujen vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosessia. Tietoa ohjelmaan tuotti myös Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksella toteutettu Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Pihlajalinnan Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hanke (2015-2018).

Etätyöterveysneuvottelun toimivat käytännöt -osio on toteutettu Etätyöterveysneuvottelu -uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta työkyvyn tueksi -hankkeessa. Hanke on toteutettu Työterveyslaitoksen, Tampereen yliopiston ja Työsuojelurahaston rahoituksella vuosina 2021–2023. 

Etätyöterveysneuvottelu -uusia toimintamalleja ja toimivaa vuorovaikutusta hankkeessa mukana

Työterveyslaitos

Sanna Pesonen, Erja Sormunen, Elina Weiste, Inka Koskela, Soile Seppänen, Hanna Keränen, Pirjo Juvonen-Posti

Tampereen yliopisto

Johanna Ruusuvuori, Aku Kallio

Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeessa mukana

Työterveyslaitos

Pirjo Juvonen-Posti, Inka Koskela, Sanna Pesonen, Elina Weiste, Nina Nevala, Helena Nyman, Marita Riikonen, Mika Nyberg, Soile Seppänen, Ritva Horppu, Eero Nukari, Pirita Männikkö, Anne Aukee, Joonas Heikkinen, Aino Liinoja, Leena Yliluoma.

Tampereen yliopisto

Johanna Ruusuvuori, Hanna-Leena Ristimäki

Kiitos!

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Erityiskiitokset Elina Mehtonen, Kirsi Unkila, hankejohtoryhmä, näyttelijät ja Videolle Productions Oy:n tuotantotiimi!

Logot