Työterveysyhteistyön arviointi jatkuvana toimintana

Säännöllinen yhteisesti sovitun toiminnan ja työterveysyhteistyön arviointi tärkeää. Teemmekö sitä, mistä on sovittu? Onko sekä yhteistyö että toiminta vaikuttavaa? Onko toimintaa ja yhteistyön tapoja tarpeen muuttaa? Arvioinnin keinot, mittarit ja tiheys sovitaan yhdessä, samoin arviointiin osallistujat. Arvioinnin perusteella toteutettavista jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisista muutoksista sovitaan myös yhteistyössä.

Toiminnan arvioinnin perustana ovat yhteisesti sovitut tavoitteet, jotka ovat kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tavoitteiden tulee olla riittävän konkreettisesti määriteltyjä, jotta niiden toteutumista voidaan seurata ja arvioida.

Toimintasuunnitelmaan kirjataan myös, mitä on sovittu arvioinnin toteutuksesta, arviointiin osallistumisesta ja rooleista, mittareista sekä niiden seurannasta.

Arviointi on hyvä sopia ja aikatauluttaa yhteiseen toimintaan, esimerkiksi vuosikelloon. Arviointia voidaan toteuttaa yhteisissä tapaamisissa ja foorumeissa, esimerkiksi palautteiden, erilaisten tilastojen, asiakastyytyväisyyskyselyiden sekä tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen seurannan avulla. Arvioinnille tulee varata aikaa ja kummankin osapuolen on tärkeää myös valmistautua arviointiin. Mittareita on hyvä määritellä erikseen sekä toiminnan että yhteistyön arvioimiselle ja ne tulee määritellä yhteistyössä.

Arviointiin tulee osallistua työterveysyhteistyöstä vastaavien sekä sitä toteuttavien henkilöiden. Osallistujina työpaikan puolelta ovat yleensä työpaikan johto, henkilöstöhallinnon ja työsuojelun edustajat, mutta arviointiin olisi hyvä kutsua mukaan myös työntekijöiden edustusta. Työterveyshuollosta osallistuvat tyypillisesti toiminnasta vastaavat henkilöt, kuten työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi sekä mahdollinen asiakkuuspäällikkö.  

Arvioinnin tuloksia hyödynnetään tulevan työterveysyhteistyön ja -toiminnan suunnittelussa, mm. toimintasuunnitelman tavoitteiden laatimisessa, työpaikan HR- prosesseissa, työterveystoiminnassa, työsuojelun toiminnassa sekä niiden kehittämisessä. Arvioinnin hyödyntämistä toteutetaan niillä foorumeilla mitkä ovat kunkin kehitettävän asian kannalta keskeisiä.

Vaikuttavuuden mittaamisen tulee perustua työterveyshuollon ja työpaikan yhdessä todettuihin tarpeisiin, ja niistä johdettuihin yhteistyössä sovittuihin tavoitteisiin.

Mittareita tulee päivittää, jos ne eivät enää vastaa tarkoitustaan. 

Mittarit tulee valita yhdessä jokaisen työpaikan tarpeisiin perustuen, eikä kaikille työpaikoille sopivaa, yhteistä mittaristoa ole.