Palautteen antamisen rautalankamalli

Työkalun perustana on dialoginen keskustelu ja sen avulla voidaan antaa sekä positiivista että rakentavaa palautetta. (Kurttila & Aalto 2021)
  1. Valmentava johtaja valmistautuu palautteen antamiseen ja selvittää palautteen motiivit sekä taustatekijät.
  2. Dialogin alussa valmentava johtaja pyytää palautteen saajalta itsearviota tilanteesta.
  3. Valmentava johtaja kuvaa asian siitä näkökulmasta, mitä on nähnyt tai kuullut, jonka kautta päästään siirtymään tilanteesta syntyneisiin vaikutuksiin.
  4. Vaikutuksista on hyvä puhua minä-näkökulmasta, sillä se lisää aitoutta ja luotettavuutta.
  5. Lopuksi valmentava johtaja esittää muutostoiveen, jolla suunnataan katseet tulevaisuuteen vahvistaen hyvää tai antamalla kehitysmahdollisuuksia.

Esimerkki palautteen antamisen rautalankamallin käytöstä

Kotihoidon esihenkilö Eero on huomannut, että sairaanhoitaja Salla myöhästyy usein aamun tiimikokouksista. Tämän seurauksena kokousten aloitukset venyvät ja aika ei tahdo riittää asioiden käsittelyyn.

Eero ottaa toistuvan myöhästelyn puheeksi Sallan kanssa kahden kesken. Todettuaan tilanteen Eero kysyy Sallan näkemystä asiasta ja haluaa kuulla, mistä tilanne johtuu. Salla kertoo avioerostaan ja lasten hoitoon liittyvistä vaikeuksistaan. Avoimen ja luottamuksellisen keskustelun päätteeksi Eero ja Salla sopivat yhdessä, miten tilanne ratkaistaan niin, että kokoukset pääsevät alkamaan ajallaan.