Ratkaisukeskeinen toimintamalli

(Kurttila & Aalto 2021)
  1. Tavoitteen kirkastaminen
  2. Edetään askel kerrallaan kohti tavoitteita (osatavoitteet, jotka toteutetaan yksi kerrallaan
  3. Positiivisin keinoin pyritään löytämään ratkaisuja ja mahdollisuuksia
  4. Onnistumisten huomaaminen
  5. Mitkä asiat toimivat ja mitä niiden kautta on saavutettu? Ei korjata sitä, mikä ei ole rikki.
  6. Lisätään toimivaa toimintatavan käyttöä. Vahvistetaan toimintaa, joka tuottaa tulosta.
  7. Jos vanhoilla toimintatavoilla ei saavuteta toivottua tulosta, kokeillaan uusia. Uudistetaan käytäntöjä.

Esimerkki ratkaisukeskeisen toimintamallin käytöstä

Palvelutalo Sinikellon henkilöstö on turhautunut, koska asiakkaiden kuntoutukseen ei riitä aikaa arjessa, minkä seurauksena asiakkaiden kunto heikkenee liian nopeasti.

Asiasta keskustellaan henkilöstökokouksessa. Esihenkilö Eira kuuntelee lähihoitaja Myriamin ja sairaanhoitaja Joonaksen kuvausta asiakkaiden kuntoutuksen heikosta tilanteesta. Myös muu henkilöstö on samaa mieltä.

Yhteisesti sovitaan, että kuntoutuksen tilanteen parantaminen otetaan kuluvan syksyn painopistealueeksi. Tavoitteeksi asetetaan, että jokaisen asiakkaan kuntoutus saadaan hänelle optimaaliselle tasolle.

Joonas ja Myriam lupaavat tehdä esityksen osatavoitteista ja toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin voidaan päästä. Kaikki henkilöstön esittämät ideat käydään läpi. Yhdessä pohditaan, mitkä käytänteet säilytetään ja mitä pitää muuttaa. Onnistumisista kerrotaan kokouksissa ja tietoa toimivista käytänteistä jaetaan kaikille.

Asiakkaiden kuntoutus on niin kauan kokousten asialistalla, kunnes tilanne on parantunut.