Työpaja 3: Kokeilujen arviointi tekee muutoksen näkyväksi

Kolmannessa työpajassa arvioidaan toteutettuja kokeiluja yhdessä. Erityistä hyötyä arviointiin tuovat kokeilun ulkopuoliset henkilöt, jotka on kutsuttu mukaan. Arvioinnin lopputuloksena sovitaan kokeilun jatkosta.

Kolmannessa työpajassa arvioidaan kokeilujen toteutumista ja hyötyjä, joita on sovittu tehtäväksi toisessa työpajassa. Näin ollen kolmannen työpajan ajankohta on 3–6 kuukauden kuluttua toisesta työpajasta. Kokeilujen ei tarvitse olla valmiita arviointivaiheessa, vaan arviointi hyödyttää myös kokeilun edelleen kehittämistä.

Ketä kutsutaan mukaan?

Kolmanteen työpajaan kutsutaan mukaan kehittämiskokeiluihin osallistuneita henkilöitä (sisäkehä) sekä ulkopuolisia henkilöitä (ulkokehä) arvioimaan kokeilun hyötyjä ja ehdottamaan jatkotoimenpiteitä.

Ulkopuoliset henkilöt voivat olla samasta organisaatiosta tai sidosryhmien edustajia. Kutsukaa mukaan myös henkilöitä, jotka voivat tukea kokeilun vakiinnuttamista ja levittämistä.

Kolmannen työpajan vaiheet

 1. Virittäytyminen ja esittäytymiset
  Virittäytyminen johdattaa ajatuksia kokeilujen hyötyjen tarkasteluun. Samalla toteutetaan lyhyet osallistujien esittelyt.
 2. Arvioinnin esittely
  Tässä vaiheessa kerrotaan, miten arviointityöpaja etenee. Samalla esitellään arvioitavat kokeilut.
 3. Sisäkehän arviointi
  Sisäkehä tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana kokeilun toteuttamisessa. Arviointia toteutetaan kuudesta eri näkökulmasta, joihin on valmisteltu etukäteen kysymyksiä.
 4. Ulkokehän arviointi ja ehdotukset
  Ulkokehä tarkoittaa henkilöitä, jotka eivät ole olleet kokeilun toteuttamisessa mukana, mutta liittyvät yhteistyön tekemiseen ja kokeilujen vakiinnuttamiseen. Ulkokehä kuuntelee aktiivisesti sisäkehän arviointikeskustelua, jonka jälkeen ulkokehä tekee yhteenvetoa ja huomioita arvioinnista sekä tekee ehdotuksia jatkosta.
 5. Sisäkehä sopii jatkosta
  Sisäkehä tekee päätöksiä jatkotoimenpiteistä ja laatii samalla suunnitelman toteutuksesta.
 6. Työpajan palaute
  Tässä osiossa osallistujat pohtivat arvioinnin hyötyjä. Tavoitteena on herätellä ajatuksia siitä, että yhteinen arviointi voi olla tarpeen myös jatkossa.

Lataa työpajan 3 esitysmateriaali: