Kolmen työpajan prosessi

Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelu on kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä työpajassa osallistujat pohtivat mikä on yhteistyön sisältö, tarkoitus ja työhyvinvoinnin tilanne yhteistyöhön liittyen, sekä miten ne ovat muuttumassa. Toisessa työpajassa keskitytään kehittämiskokeilujen tuottamiseen ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Kolmannessa työpajassa arvioidaan yhdessä kehittämiskokeilujen edistymistä ja vaikutuksia
Prosessissa on kolme erillistä työpajaa.

Tarkoitus?

Tavoitteena on yhteistyön kehittäminen siten, että se hyödyttää molempia osapuolia, sujuvoittaa työtä ja tuo uusia ratkaisuja. Kehittäminen on käytännönläheistä ja konkreettista.

Kenelle?

Organisaatiot, jotka aloittelevat yhteistyötä tai syventävät nykyistä yhteistyötä. Vuoropuhelu soveltuu myös isojen organisaatioiden tulosalueiden tms. yhteistyön kehittämisen työkaluksi.

Miten?

Suositeltava ryhmäkoko on 5–15 henkilöä. Vuoropuhelu on kolmen työpajan prosessi. Ajallisesti työpajat 1 ja 2 ajoittuvat lähelle toisiaan (noin 1–2 viikkoa) ja kolmas työpaja ajoittuu noin 3–6 kuukautta toisen työpajan jälkeen. 

Toteutustapa?

Virtuaalinen

Kuka ohjaa?

Vuoropuhelu voidaan toteuttaa organisaation omin voimin. Ohjaajia on hyvä olla kaksi henkilöä.

Mitä tarvitset?

Seuraavien materiaalien avulla voit ohjata yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelun omassa organisaatiossasi.

1. Ohjaajan opas 

2. Esitysmateriaalit työpajoihin

3. Kuva kehityskarttapohjasta

4. Kuva Työkykytalosta

Lataa kuva png-tiedostona Työterveyslaitoksen aineistopankista.