Ohjaajan rooli

Työpajan ohjaajan tehtävänä on luoda puitteet keskustelulle, varmistaa jokaisen osallistumismahdollisuudet ja huolehtia aikataulusta. Lisäksi ohjaaja alustaa keskustelua ja kokoaa keskustelujen sisällön yhteen.

Katso videolta vinkit miten luot keskustelua ja toisaalta myös rajaat keskustelua Yhteistyön ja työhyvinvoinnin vuoropuhelun työpajoissa.

Psykologisesti turvallinen tilaisuus

  1. Kerro kutsussa, mitä työpajassa on odotettavissa, ketä on kutsuttu ja miten tilaisuuteen voi osallistua.
  2. Työpajan alussa kertaa ohjelma ja työpajan tavoite. Käytä virittäytymistehtävää, johon voi osallistua helposti ja matalalla kynnyksellä. Voit käyttää esimerkiksi parikeskustelua tai helppoa kysymystä. Pyri luomaan positiivista tunnelmaa, mikä edistää oppimista.
  3. Käy läpi yhteiset pelisäännöt ja työskentelytavat ja kerro, miten odotat ihmisten osallistuvan tilaisuuteen.
  4. Luo luottamusta jakamalla itsestäsi jotain inhimillistä. Kannusta muitakin jakamaan itsestään jotain vastaavaa.
  5. Huomioi työskentely- ja osallistumistavoissa erilaiset ihmiset. Anna tilaa omalle pohdinnalle ennen yhteistä keskustelua.
  6. Kuuntele, kiitä, osoita arvostusta ja anna tilaa tasapuolisesti kaikille osallistujille.
  7. Kannusta dialogiin. Pyydä ihmisiä jakamaan ajatuksiaan ja oivalluksiaan sekä esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja virheistä.
  8. Ole läpinäkyvä ja avoin, perustele toimintatapasi. Anna selkeät työskentelyohjeet ja varmista, että ohjeet on ymmärretty oikein.
  9. Pyydä palautetta ja anna arvoa ihmisten kokemuksille.