Työpaja 1: Yhteistyön ja työhyvinvoinnin muutoskuva

Ensimmäisessä työpajassa keskeisessä osassa on yhteisen näkymän rakentaminen yhteistyön ja työhyvinvoinnin nykytilasta ja lähitulevasta. Työskentelyssä hyödynnetään työkykytaloa (Juhani Ilmarinen) ja kehityskarttaa (Heli Ahonen ym. 2020), jotka ohjaavat yhteistä keskustelua.

Katso videolta ajatuksia siitä, miten muutos haastaa työkykyä ja työhyvinvointia. Voit hyödyntää tätä videota osana työpajaa.

Ketä kutsutaan mukaan?

Työpajan ohjeet on laadittu 5–10 henkilön ryhmälle. Kutsu mukaan henkilöitä, joiden työhön kuuluu yhteistyön toteuttaminen sekä henkilöitä, joilla on päätösvaltaa toiminnan kehittämisessä. Ennen kutsumista kannattaa varmistaa yhteinen tahtotila kehittämiselle.

Jos mahdollista, sovi tässä vaiheessa jokaisen työpajan ajankohdat. Kaksi ensimmäistä työpajaa ajoittuvat lähekkäin (välissä enintään kaksi viikkoa) ja kolmas työpaja 3–6 kuukauden päähän toisesta työpajasta.

Valmistautuminen

Ohjaajan opas sisältää yksityiskohtaiset ohjeet työpajan jokaiseen vaiheeseen ja diaan. Tutustu tarkkaan oppaaseen etukäteen. Kiinnitä erityistä huomiota aikatauluun suunnitteluun, sillä ensimmäisessä työpajassa on paljon sisältöä.

Valitse etukäteen virtuaaliset työkalut, joita hyödynnätte työpajoissa. Työpajan toteutusalustaksi soveltuvat sekä Teams ja Zoom. Ensimmäisessä työpajassa hyödynnetään poll/kysely-toimintoa, jossa arvioidaan väittämiä asteikolla 1–5. Tarvitset lisäksi valkotaulun (esim. Flinga, Miro, Padlet), johon voi tuoda kuvia ja jossa voi kirjoittaa eri värisiä lappuja kuvan viereen/päälle.

Ensimmäisen työpajan vaiheet

 1. Virittäytyminen

  Virittäytymisen tavoitteena on aktivoida osallistujia keskusteluun. Samalla osallistujat irrottautuvat edellisistä työtehtävistä ja suuntaavat ajatuksia yhteistyön kehittämiseen.
 2. Puhetta työn muutoksesta, yhteistyöstä ja työhyvinvoinnista

  Vaiheen tavoitteena on luoda käsitys siitä, minkälaisia muutoksia työssä tapahtuu, mitä yhteistyön tekeminen edellyttää sekä miten muutokset kytkeytyvät työhyvinvointiin ja työkykyyn.
 3. Tarkasteltavan yhteistyöalueen valinta

  Keskustelun lopputuloksena osallistujat valitsevat yhdessä, mitä yhteistyön osa-aluetta tarkastellaan ja kehitetään seuraavassa vaiheessa. Tämä vaihe on tärkeä onnistumisen kannalta.
 4. Yhteistyön ja työhyvinvoinnin kehityskartta

  Kehityskartan kysymysten avulla osallistujat keskustelevat siitä, mikä on yhteistyön sisältö, tarkoitus ja työhyvinvoinnin tilanne sekä miten ne ovat muuttumassa.
 5. Työpajan palaute

  Tämän vaiheen tarkoituksena on antaa osallistujille hetki aikaa reflektoida omia ajatuksiaan työpajasta.

Voit hyödyntää valmista materiaalia työpajassa:

Halutessasi voit tehdä oman diasetin, johon otat kuvakaappauksia valmiista materiaalista. Näin saat tehtyä esimerkiksi täytettäviä taulukoita.