Kroppsvibration

Kroppsvibration är vibration som när den överförs från ett underlag eller säte till hela kroppen medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa eller säkerhet. Kroppsvibration är en riskfaktor för i synnerhet sjukdomar i nedre ryggen eller skador på ryggraden.

Man kan exponeras för kroppsvibrationer i gruv-, bygg-, terräng-, jordbruks-, bygg-, industri- och militärfordon. Helkroppsvibrationer påverkar inte bara sittande arbetstagare, såsom förare av fordon, utan kan också påverka i stående arbete, där vibrationer överförs till kroppen från en vibrerande plattform eller maskin.

Vibrationsaccelerationen i fordonet, maskinen eller plattformen samt arbetstiden påverkar exponeringsmängden av kroppsvibration. Exponering för kroppsvibration påverkas även i stor grad av körunderlaget, det vill säga terrängen, samt körsättet. I Finland ingår inte kroppsvibration i klassificeringen av yrkessjukdomar och därför registreras inte yrkessjukdomar pga. kroppsvibration. I Sverige ersätts årligen tiotals yrkessjukdomar orsakade av kroppsvibration.

Hälsoeffekter orsakade av kroppsvibration

Resultat från epidemiologiska undersökningar gällande helkroppsvibration visar att värk i ländryggen, diskbråck och tidig degeneration av ryggraden är vanligare i exponerade grupper än i icke-exponerade grupper. Kroppsvibration ökar eventuellt också risken för artros. Regelbunden exponering för slag, extrema rörelser eller lågfrekvent vibration under graviditeten, till exempel vid körning av terrängfordon, kan öka risken för missfall. Långvarig helkroppsvibration kan öka risken för att foster föds för tidigt eller är underviktiga.

Vibration och kraftiga rörelser riktade mot kroppen orsakar lindrigare symptom, såsom åksjuka, balansstörningar och olycksfallsrisker. Effekterna från detta slags vibration har fått mindre uppmärksamhet. Helkroppsvibration har skadliga effekter på musklerna i nacke och skuldror. Kroppsvibration orsakar även överstimulering av magsäcken och tarmfunktionen.

Vi kan ännu inte fastställa dos-responssambandet, det vill säga sambandet mellan kroppsvibrationsdosen och sjukdomarna orsakade av den. Därför kan vi inte heller fastställa sannolikheten för sjukdomar orsakade av helkroppsvibration för olika exponeringsmängder och -doser. Vi kan ännu inte heller fastställa yrkessjukdomar.

Mätning av kroppsvibration

Fastställandet av vibrationsexponering sker enligt standarden ISO 2631-1 (1997). Praktiska anvisningar finns i standarden EN 14253:2003+A1 (2007). Exponeringen för kroppsvibration fastställs genom att mäta maskinens vibrationsacceleration, bedöma den dagliga exponeringstiden och beräkna resultatet enligt formeln som ett effektivvärde.

Våra experter

Erkko Airo

Erkko Airo

E-post
erkko.airo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2933
Marko Ikäheimo

Marko Ikäheimo

E-post
marko.ikaheimo [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 8643
Riikka Helenius

Riikka Helenius

E-post
riikka.helenius [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7589
Ville Hyvärinen

Ville Hyvärinen

E-post
ville.hyvarinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6116

Nyckelord