Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård (Mytky)

Vår uppgift är att utveckla, ge råd om och följa upp lantbruksbranschens företagshälsovård samt öka dess omfattning på ett nationellt plan.

Vi utreder och främjar funktionaliteten hos lantbruksbranschens företagshälsovårdssystem. Vi förhandlar om utvecklingen av lantbruksbranschens företagshälsovård med företagshälsovårdsproducenternas ledning och personal.

Vårt mål är 

  • att nätverkandet och samarbetet mellan aktörer inom lantbruksbranschens företagshälsovård ska öka 
  • att lantbruksbranschens företagshälsovård ska fungera i enlighet med god företagshälsovårdspraxis och att dess omfattning ska förbättras. 

Vi deltar i nationellt och internationellt samarbete.

Vi utbildar företagshälsovårdspersonal, lantbruksexperter, medlemmar i samarbetsgrupper och andra aktörer inom lantbruksbranschens företagshälsovård. Vårt mål är att arbetet inom lantbruksbranschen ska vara hälsosamt och tryggt. Vi uppmuntrar lantbruksföretagare att köpa företagshälsovårdstjänster. Vi informerar om aktuella frågor inom lantbruksbranschens företagshälsovård på vår webbplats.

Våra avgiftsfria experttjänster

  • Vi förhandlar med företagshälsovårdsenheter om effektivisering av lantbruksbranschens företagshälsovård.
  • Vi erbjuder vägledning i frågor som berör arbetsförhållanden inom lantbruksbranschen, arbetssäkerhet, arbetshygien, verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan samt god företagshälsovårdspraxis.
  • Vi fungerar som sakkunnig på evenemang för samarbetsgrupper inom lantbruksbranschens företagshälsovård samt evenemang för lantbruksföretagare.
  • Vi producerar material om lantbruksbranschens företagshälsovårdsservicesystem för företagshälsovården. Företagshälsovårdspersonal kan ha hjälp av dessa material i sin planering och marknadsföring av tjänster för lantbruksföretagare.

Våra avgiftsbelagda experttjänster

  • Vi ordnar kurser och föreläsningar om lantbruksbranschens företagshälsovård, verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och faktorer i anslutning till lantbruksbranschens arbetsmiljö.
  • Vi genomför arbetshygieniska utredningar och andra utredningar som främjar arbetsförmågan.

Våra experter

Jukka Mäittälä

Jukka Mäittälä

E-post
jukka.maittala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7188
Birgitta Kinnunen

Birgitta Kinnunen

E-post
birgitta.kinnunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7013
Eljas Kotilainen

Eljas Kotilainen

E-post
eljas.kotilainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7207

Nyckelord