Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky)

Tehtävänämme on maatalousalan työterveyshuollon valtakunnallinen kehittäminen, neuvonta, seuranta ja kattavuuden lisääminen.

Tutkimme ja edistämme maatalousalan työterveyshuollon palvelujärjestelmän toimivuutta. Neuvottelemme työterveyshuollon palveluntuottajien johdon ja henkilöstön kanssa maatalousalan työterveyshuollon kehittämisestä.

Tavoitteemme on, että 

 • maatalousalan työterveyshuollon toimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö lisääntyvät 
 • maatalousalan työterveyshuolto toimii hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja sen kattavuus paranee. 

Olemme mukana kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Koulutamme työterveyshenkilöstöä, maatalouden asiantuntijoita, yhteistyöryhmien jäseniä ja muita maatalousalan työterveyshuollon toimijoita. Tavoitteemme on, että maatalousalalla työskennellään terveellisesti ja turvallisesti. Kannustamme maatalousyrittäjiä ostamaan työterveyspalveluja. Tiedotamme maatalousalan työterveyshuollon ajankohtaisista asioista verkkosivuillamme.

Ohjeita metsänistutuksen työterveyshuoltoon

Tutustu uuteen oppaaseen. 

 • Se tarjoaa tukea metsänistutus- ja raivaussahatöiden työterveyshuollon tueksi. 
 • Opas on suunnattu erityisesti työterveyshuollon ja työsuojelun toimijoille sekä työsuojelutarkastajille. 
 • Lisäksi käytettävissä englannin ja vironkieliset versiot oppaasta.

Maksuttomat asiantuntijapalvelumme

 • Neuvottelemme työterveysyksiköiden kanssa maatalousalan työterveyshuollon tehostamiseksi.
 • Ohjaamme maatalouden työolojen, työturvallisuuden, työhygienian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisessa.
 • Toimimme asiantuntijoina maatalousalan työterveyshuollon yhteistyöryhmien tilaisuuksissa sekä maatalousyrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa.
 • Tuotamme maatalousalaa koskevaa materiaalia työterveyshuoltojen käyttöön. Työterveyshenkilöstö voi hyödyntää näitä materiaaleja suunnitellessaan ja markkinoidessaan palvelutoimintaansa maatalousyrittäjille.

   

Maksulliset asiantuntijapalvelumme

 • Järjestämme koulutustilaisuuksia tai luennoimme maatalousalan työterveyshuollosta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja maatalouden työympäristöön liittyvistä tekijöistä.
 • Teemme työhygieenisiä sekä muita työkykyä tukevia selvityksiä.

   

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Jukka Mäittälä

Jukka Mäittälä

kehittämispäällikkö
Sähköpostiosoite
jukka.maittala [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7188
Birgitta Kinnunen

Birgitta Kinnunen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
birgitta.kinnunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7013
Eljas Kotilainen

Eljas Kotilainen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
eljas.kotilainen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7207
-

Anne Lankinen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
anne.lankinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3604

Avainsanat