Formulär och mallar

Centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård (Mytky) erbjuder mallar för företagshälsovårdsformulär för lantbruksföretagare.

Mallar för avtal och åtgärdsplaner för företagshälsovård

Enligt 6 § i lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster ingå ett skriftligt avtal om ordnande av företagshälsovård, varav de allmänna arrangemangen inom företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning framgår. Om omständigheterna förändras väsentligt, skall avtalet ses över.

Enligt 11 § i lagen om företagshälsovård ska arbetsgivaren skall ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården som skall innehålla de allmänna målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa. Verksamhetsplanen skall årligen ses över på grundval av arbetsplatsbesök och andra utredningar som utförs inom företagshälsovården.

Våra experter

Jukka Mäittälä

Jukka Mäittälä

E-post
jukka.maittala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7188
Birgitta Kinnunen

Birgitta Kinnunen

E-post
birgitta.kinnunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7013
Eljas Kotilainen

Eljas Kotilainen

E-post
eljas.kotilainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7207

Nyckelord