Hämta kraft från nätverk

Många företagare känner att de kämpar ensamma. Olika nätverk kan emellertid hjälpa till vid många problem.

Företagare, du skapar väl nätverk? Kamratstöd och möjligheten att föra samtal med andra är viktiga resurskällor. Andra ger dig idéer om hur du kan ta hand om din egen ork, inspirera din personal eller utveckla din egen verksamhet. Ofta kan bara en annan företagare förstå de utmaningar som du möter i vardagen. 

Förutom kamratstöd är nätverk också viktiga för företagets framgång. Ett tydligt nätverk bildas av de företagare och aktörer som du arbetar med. 

Olika nätverk kan också hjälpa dig att utveckla och expandera din verksamhet.

Var hittar jag nätverk?

Nätverk finns överallt. Förutom andra företagare kan du hitta nätverk till exempel i olika organisationer, aktörer inom samma bransch, via kunder, sociala medier, och till och med via fritidsaktiviteter och så vidare.

Man kan lära sig att nätverka

Det tar tid att bilda nätverk, så det kan kännas utmanande. Speciellt om du är en nybliven företagare. Man kan emellertid lära sig att nätverka! 

Verksamheten i nätverk utgår från gemensamma mål, förtroende, engagemang och ömsesidighet. Du kommer igång med nätverksarbete genom att först för dig själv definiera verksamheten i ditt eget företag och dess verksamhetsmiljö samt dina egna mål i nätverksarbetet. 

Var intresserad av andra och lär dig att vara en god lyssnare. Detta gäller även i nätverk på de sociala medierna, eftersom att ständigt betona sina egna frågor förhindrar ömsesidigt nätverkande. 

Berätta för dina vänner och bekanta om dina nätverksbehov, var aktiv, utnyttja också eventuella nätverk från en tidigare karriär och ”andrahandsnätverk”. 

Reservera tid för att nätverka, men kom också ihåg ditt eget välbefinnande. Ibland kan det vara bättre att upprätthålla några bra samarbetsförhållanden i stället för att försöka bygga upp ett omfattande, men löst nätverk.

Gemenskap genom att dela arbetslokaler

Om du är egenföretagare eller mikroföretagare, har du funderat på att dela arbetslokal med andra? Människor har alltid arbetat tillsammans. Egenföretagare har ingen ”arbetsgemenskap”, men gemensamma lokaler kan möjliggöra utveckling av den egna verksamheten och skapa nya partnerskap. 

Många som arbetar i gemensamma lokaler berättar att arbetet blir effektivare, de får interaktion och arbetskamrater, nätverk och synergifördelar, samarbetspartner, kontorsresurser, egna ramar och gränser för arbetet samt en gnutta urban coolhet. När man besöker sådana arbetslokaler kan man snabbt förnimma ett bra arbetsflöde och engagerade människor.

Blev du intresserad av gemensamma arbetslokaler? Gemensamma arbetslokaler uppstår och försvinner ständigt, så det lönar sig att på nätet söka lokaler i din egen stad.