Företagare, ta hand om sig själv

Företagare, är du så engagerad i ditt arbete att du glömmer att ta hand om dig själv? En god arbetsförmåga och tillräcklig återhämtning från arbetet kommer att hjälpa dig att lyckas som företagare och att leva ett fullödigt, balanserat liv. Vi har sammanställt tips och material som du kan använda för att ta hand om dig själv. Vårt mål är att du ska må bra under hela din företagarkarriär och att du ska kunna gå i pension vid god hälsa.

Företagare, oroar du dig över ditt eget välbefinnande? Vad bra! Då är du på rätt väg. Att känna igen och ärligt erkänna sin egen situation är den första förutsättningen för en förändring. Tveka inte att testa olika sätt att främja ditt välbefinnande och lär dig att känna igen vad som fungerar bäst för dig. Det känns som en lättnad att komma ihåg att man medvetet kan bearbeta sin motivation och självstyrning. 

Du har många sätt att påverka din arbetsförmåga

Arbetsförmågan påverkas av hälsa och funktionsförmåga, kompetens, värderingar, attityder och motivation samt omgivningen. En hälsosam livsstil och god hälsa utgör grunden för arbetsförmågan.

Arbetsförmågan har beskrivits med modellen för arbetsförmågehuset.  Ladda ner den från länken nedan (på finska).

Med hjälp av faktabladet för småföretagare (på finska) kan du bedöma vilka frågor som gäller arbetsförmåga som redan är i gott skick och vilka som ännu behöver förbättras. 

Arbetsengagemang ökar ditt välbefinnande och förbättrar din prestation

När du är entusiastisk över ditt arbete och brinner för att sätta igång, har du sannolikt ett gott arbetsengagemang. Arbetsengagemang innebär välbefinnande som bäst och är bland annat kopplat till en bra arbetsprestation och företagets ekonomiska framgång. Du kan öka ditt arbetsengagemang genom att förändra ditt arbete.

Läs mer om arbetsengagemang

Sömn tar hand om och vårdar din hjärna

Var du fortfarande trött när du vaknade? Kanske du inte hann återhämta dig tillräckligt från belastningen föregående dag. Sömnbrist påverkar bland annat hantering av ärenden, hur du sköter ditt arbete.

Du kan påverka din energi med hjälp av kost

Det räcker med att komma ihåg två grundläggande faktorer: ät hälsosamt och regelbundet. Att äta hälsosamt hjälper dig att hålla dig vaken och därmed klara av din arbetsdag och återhämta dig från arbetet. 

Bra fysisk kondition ökar din uthållighet även på jobbet

Ett fysiskt stressande arbete kräver en god kondition och funktionsförmåga för att undvika överbelastning och ackumulering av arbetsbelastning. Motion främjar på många sätt välbefinnandet och återhämtningen för kontorsarbetare.

Hantera dina arbetstider så att de inte börjar kontrollera dig

Att förlänga arbetsdagen innebär inte alltid att du kan få saker gjorda bättre och smidigare. Tvärtom kan kvaliteten på arbetet försämras. Man gör klokt i att uppmärksamma sina egna arbetsmetoder. Det är bra att reflektera över om man gör rätt saker och vid rätt tidpunkt, vad som behöver göras just nu och vad som kan skjutas upp till en annan dag. Man behöver inte göra allt genast.

Läs mer om tidshantering

Familjen, vänner och fritidsintressen ger glädje i livet och energi i arbetet

Att lyckas med balans mellan arbete och fritid är en viktig resurs. Nya tekniska lösningar möjliggör nya sätt och nya platser att arbeta på. I bästa fall är de bra verktyg för att balansera arbete och fritid.

Man kan underlätta sin vardag på många sätt. 

Läs mer om balans mellan arbete och privatliv

Tipsboken Yrittäjän työkyky (på finska)

Tipsboken Yrittäjän työkyky ger handledning bland annat om hur man kan minska stress eller stressätande, eller hur man kan göra en permanent livsstilsförändring. Du undviker till exempel onödig önskan att äta när du hittar på något annat: ringer en vän, skriver ner dina bekymmer på papper, stickar, hugger bastuved eller läser en bra bok.  Tipsboken väcker reflektioner kring olika områden av arbetsförmåga, kompetens i anknytning till företagande och sömnfrågor.