Satsa på att leda ditt företag

Företagare, leder du entusiastiska medarbetare? Arbete förutsätter samarbets- och interaktionsfärdigheter av alla samt förmågan att förnya sig. Satsa på ledarskap, så får du människorna i ditt företag att blomstra i sitt arbete och arbeta för samma mål.

Företagare, vill du skapa en hälsosam och entusiastisk arbetsgemenskap i ditt företag? Utmärkt! Kom ihåg att fungerande interaktion är utgångspunkten för ett gott ledarskap. 

Lär dig att skapa en atmosfär av förtroende och uppskattning och att stödja samarbete. När du dessutom uppmuntrar alla och gör alla delaktiga i att lösa problem och utveckla företaget, är medarbetarna produktiva och innovativa. 

Som chef för ditt företag behöver du vara mer än bara en kollega. Utveckla dig själv som chef och var flexibel i föränderliga situationer. Skaffa även färdigheter för att hantera svåra situationer och lösa konflikter.

På denna sida kan du lära dig mer om olika teman för ett gott ledarskap.

Stöd en fungerande kommunikation i ditt företag

Kommunikation mellan människor antingen stärker eller fäller vilken arbetsgemenskap som helst. Fungerande kommunikation innebär tydliga spelregler, ansvar och förtroende. Förtroende uppstår i diskussioner och genom att bekanta sig med andra. Gemensamma diskussioner om arbetet och arbetsförloppet hjälper alla att göra sitt jobb väl och förstå utmaningarna i andras arbete. 

Man kan börja utveckla kommunikationen genom att tillsammans granska och bearbeta negativt, osakligt eller störande beteende. Även om osakligt bemötande inte skulle vara ett problem i arbetsgemenskapen lönar det sig att utveckla ett positivt och ansvarsfullt beteende. 

Positiv interaktion, som att hjälpa andra, hälsa på andra och ge positiv feedback, stöder stämningen i arbetsgemenskapen.

Få medarbetarna att bli entusiastiska och delta

Du vill säkert att ditt företag ska ha leende medarbetare och en bra vi-anda. Kom ihåg att utnyttja allas expertis och idéer. Att involvera personalen i planering och utveckling av arbetet är ett bra sätt att visa uppskattning för deras yrkeskunskap. 

Ingen kan eller vet längre hur man gör allt själv. Arbetstagarna är ofta de bästa experterna på hur man gör jobbet, och de har idéer om hur man kan göra sakerna på ett ännu bättre sätt. Personalens kunnande är också ett bra sätt att förutse förändringar, bekämpa hot och ta vara på möjligheter. 

En uppmuntrande stämning ger också utmärkta resultat.

Var flexibel och testa modigt på något nytt 

Sättet att förhålla sig till misstag vittnar om företagets sätt att handla. I arbetet löses problemsituationer varje dag. Ibland skulle man ha kunnat undvika problemen, men att lösa dem tillsammans kan skapa något nytt. Med tanke på förnyelse är det också viktigt att modigt testa något nytt och göra saker på ett annorlunda sätt. 

Organisationens förnyelseförmåga bygger på en arbetsgemenskap som värdesätter andra, en kultur av kontinuerligt lärande, funktionella nätverk och ett gott ledarskap.

Eliminera konflikter i tid

I alla arbetsgemenskaper förekommer ibland meningsskiljaktigheter och samarbetsproblem. Mobbning och ansvarslöst arbetsbeteende är emellertid en annan sak. Dessa utgör ett hot mot välbefinnandet och kan ge upphov till betydande kostnader. Känner du igen mobbning och kan du ingripa i det? 

Var din egen chef

Som företagare ska du också satsa på ditt eget ledarskap och välbefinnande. Läs mer om företagarens arbetshälsa och ta hand om din egen arbetsförmåga. 

Skaffa utbildning, lär dig av andra

Man utvecklas och växer till en bra chef och ledare så småningom. Arbetshälsoinstitutet ordnar mycket utbildning för chefer och ledare. Dessutom är det klokt att nätverka med andra företagare, så att du också får kamratstöd i ledarskapsteman. 

Läs mer om  nätverk

Håller du på att rekrytera din första arbetstagare?

Det är ett stort steg att anställa sin första arbetstagare. Tänk på dina behov, känn till dina skyldigheter, bekanta dig med löner och andra betalningar, fördjupa dig i ordnandet av företagshälsovården, ta hand om arbetarskyddet och välj dina arbetstagare med omsorg.

När anställningsavtalet har ingåtts, ge arbetstagaren en grundlig introduktion och våga dela ansvar. 

Annanstans på nätet: