Työturvallisuuden kehittäminen

Monet muutokset vaikuttavat työelämän kehitykseen. Työn tekemisen tavat, työprosessit, työolosuhteet, työ- ja toimintaympäristöt muuttuvat monella tavalla ja perinteisten riskien rinnalle syntyy myös uusia kuormitus-, haitta- ja vaaratekijöitä. Koska työ muuttuu jatkuvasti, myös työturvallisuuden hallinta ja edistäminen edellyttää jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä. 
-
Sisällysluettelo

Työturvallisuuslaki antaa lähtökohdat työpaikan työturvallisuustoiminnalle. Päävastuu työturvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä on työnantajalla, mutta työturvallisuus vaatii työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä – kaikkien osaamista ja osallistumista tarvitaan.

Työturvallisuuden hallinta ja edistäminen tarkoittavat käytännössä

  • työturvallisuuden suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista johtamista
  • ennakoivaa työn ja työympäristön suunnittelua ja kehittämistä 
  • työturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön, vastuiden ja velvollisuuksien tuntemista
  • toimivia työsuojelu- ja turvallisuuskäytäntöjä, esimerkiksi vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia: kuormitus-, haitta- ja vaaratekijöiden hallintaa sekä voimavaratekijöiden vahvistamista
  • työturvallisuusasioiden säännöllistä, yhteistä käsittelyä 
  • reilun ja avoimen turvallisuus- ja toimintakulttuurin luomista
  • sujuvaa yhteistyötä ja osallistumista yhdessä kehittämiseen arjen työssä.

Työtapaturmien torjunta on keskeinen työturvallisuuden osa-alue. Työtapaturmat vaikuttavat vuosittain useiden ihmisten terveyteen ja työkykyyn sekä aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Työtapaturmien seuranta, niiden tutkinta ja niistä oppiminen antavat tärkeää tietoa työtapaturmien ennalta ehkäisemiseksi ja oikeiden toimenpiteiden kohdentamiseksi. 

Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen tarkoittaa asioiden huomiointia ennakoivasti, ei vaan silloin, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Uudenlainen turvallisuusajattelu painottaa vahingoista oppimisen rinnalla keinoja, joiden avulla voi ylläpitää ja ennakoida turvallisuutta. Samalla painopiste siirtyy normaaliin toimintaan ja ihmisen toiminnan ymmärtämiseen turvallisuuden luojana.

Työturvallisuuden hallinnan ja kehittämisen keskeinen kysymys on se, miten ihmisille luodaan edellytyksiä onnistua työssään. Ihmisen toiminnan huomiointi osana turvallisuuden hallintaa ja kehittämistä on tärkeää. 

Toimivien käytäntöjen lisäksi työpaikalla tarvitaan luottamuksellista ilmapiiriä, joka mahdollistaa ja rohkaisee ihmisiä nostamaan asioita esiin. Asioiden avoin ja yhteinen käsittely on vaikuttavan turvallisuustoiminnan lähtökohta.

Työpaikkatapaturmat (tyoelamatieto.fi)

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Tarja Heikkilä

Tarja Heikkilä

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
tarja.heikkila [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8636
Tiina-Mari Monni

Tiina-Mari Monni

tuotepäällikkö
Sähköpostiosoite
tiina-mari.monni [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2065

Avainsanat

työturvallisuus
kehittäminen
inhimilliset tekijät
Työturvallisuus