Työsuojelun yhteistoiminta

Sujuva työsuojelutoiminta on yhdessä tekemistä. Työsuojelun yhteistoiminta edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä helpottaa työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.
-

Tuloksellinen työsuojelun yhteistoiminta edellyttää kaikkien työpanosta työpaikalla. Ei riitä, että johdolla on asiat ja dokumentit järjestyksessä tai että työsuojelutoimikunta on aktiivinen. On tärkeää, että jokainen tietää, mistä työsuojelussa kyse ja miten se liittyy omaan työhön.

Työpaikan työsuojelun yhteistoimintaa voi kuvata oheisen kuvion avulla. Sujuva yhteistoiminta muodostuu siitä, että eri toimijoilla on selkeät tehtävät ja roolit (laatikot) ja toimivat yhteistyön käytännöt (nuolet). Klikkaamalla kuvan plusmerkkejä, saat auki esimerkkejä sujuvasta työsuojelun yhteistoiminnasta.

Edustuksellinen yhteistoiminta on asiantuntijatukea

Edustuksellisella työsuojelun yhteistoiminnalla tarkoitetaan työsuojelupäällikön, -valtuutetun ja -toimikunnan turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn liittyviä suunnittelu-, organisointi- ja asiantuntijatehtäviä.

Isoissa organisaatioissa työsuojelun edustuksellinen yhteistoiminta on keskeinen toimija päätöksenteon ja henkilöstön välisessä vuorovaikutuksessa ja tiedonvaihdossa. Pienissä organisaatioissa, joissa ei lain mukaan edellytetä työsuojeluvaltuutettua (alle 10 henkilöä) tai työsuojelutoimikuntaa (alle 20 henkilöä), johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus tapahtuu suoraan ilman edustuksellista yhteistoimintaa.

Johto määrittelee työsuojelun tavoitteet

Johdolla on keskeinen rooli päätöksentekijänä ja työsuojelun tavoitteiden määrittäjänä. Yhteistoiminnan kannalta onkin olennaista, miten johto saa tietoa työn tekemisestä sekä työn turvallisuuteen ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon tueksi.

On tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esiin työssä ilmeneviä epäkohtia sekä ehdottaa parannuksia työhön. Lisäksi työntekijöiden on olennaista saada tietoa johdon tekemien päätösten perusteista, jotta annetut ohjeet, määräykset ja toimintatavat koetaan edistävän työn turvallista ja terveellistä toteutusta. Esimiehillä on vastuullinen tehtävä työn terveellisessä ja turvallisessa toteutuksessa ja sen seurannassa.

Työturvallisuuslaki sekä Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta muodostavat työsuojelun yhteistoiminnan lakisääteisen perustan.

Työsuojelun yhteistoiminnan toteutumista on hyvä arvioida säännöllisesti ja tarvittaessa kehittää käytäntöjä ja toimintatapoja. Työsuojeluun on helppo sitoutua, kun näkee, että omalla toiminnalla on merkitystä ja asioihin tartutaan. Sujuvan työsuojelun yhteistoiminnan tuloksena työpaikalle syntyy luottamuksellinen ja keskusteleva ilmapiiri ja tekemisen meininki.

Tämä sivusto on tehty TyhyverkostoX-hankkeen Yhteistyö-teemassa ja kaikki materiaali ja esimerkit perustuvat kyseisessä hankkeessa tehtyyn työhön vuosina 2015-2018. Hankkeen tavoitteena oli kehittää työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiyhteistyötä työpaikan eri toimijoiden välillä sekä parantaa työpaikkojen valmiuksia rakentaa TTT-yhteistyötä asiantuntijoiden, palveluntarjoajien ja viranomaisten kanssa työturvallisuuden ja työterveyden edistämiseksi.

Vipuvimaa EU:ltä logo
Euroopan sosiaalirahaston logo

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Hanna Uusitalo

Hanna Uusitalo

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
hanna.uusitalo [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8666
Pia Perttula

Pia Perttula

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
pia.perttula [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2684
Maija-Leena Merivirta

Maija-Leena Merivirta

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
maija-leena.merivirta [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 8677

Mikko Halinen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
mikko.halinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3169

Avainsanat