Epäiletkö työntekijöiden altistumista kemikaaleille tai biologiselle pölylle?

Biomonitorointi auttaa sinua selvittämään työntekijöiden altistumista kemikaaleille. Analyysimme mahdollistavat kemikaaliriskien arvioimisen sekä yksilötasolla että työtehtäväkohtaisesti. Lisäksi seeruminäytteistä tehtävien vasta-aineanalyysien avulla voimme mitata herkistymistä biologisille pölyille.

Korkeatasoisten analyysiemme avulla voit selvittää:

  • työntekijän altistumista kemikaalille
  • työntekijän herkistymistä biologiselle pölylle ja sisätilojen punkeille
  • työtehtäväkohtaista altistumisriskiä
  • suojautumisen tarvetta ja tehokkuutta

Biomonitorointi mittaa kokonaisaltistumista ja huomioi kaikki altistumistiet (ilma, iho, ruuansulatuskanava).

Laajan analyysivalikoimamme avulla voit puuttua työympäristön kemikaaliriskeihin varhaisessa vaiheessa ja ohjata työsuojelutoimenpiteitä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Asiantunteva tulkinta tuo merkittävää lisäarvoa analyyseille

Olemme arvostettu ja korkean ammattietiikan omaava työhyvinvoinnin asiantuntijalaitos. Meillä on kymmenien vuosien kokemus uraa uurtavasta työympäristön analyysien tutkimus- ja kehittämistyöstä Suomessa.

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017).​

Analyysitulosten tulkinta on puolueetonta ja kokonaisuuden huomioivaa. Ainekohtainen kattavuus on hyvä, sillä käytössämme on laaja valikoima vertailukelpoisia kotimaisia viitearvoja. Hyödynnämme terveysperusteiseen näyttöön perustuvia toimenpiderajoja sekä viiteaineistoja. Altistumattomien viiterajat perustuvat tuloksiin, jotka on saatu samoilla menetelmillä, joita käytämme biomonitorointinäytteiden analytiikassa. 

Opastamme tarvittaessa työterveyshuoltoanne kemikaaleille ja biologisille pölyille altistumisen vähentämisessä ja suojautumisessa.

Tutustu ja ota yhteyttä

Alta löydät lisää tietoa näytteiden ottamisesta ja tulosten tulkinnasta. Ohjeita noudattamalla varmistat näytteiden laadun ja osaat ottaa oikean näytteen oikeaan aikaan.

Asiantuntijamme auttavat mielellään työperäisen altistumisen arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!