kuvituskuva
Avainlippu-suomalaista-palvelua
Finas-logo.
Palvelu

Asbesti- ja rakennusten muut haitta-aineanalyysit

Tarjoamme monipuolista palvelua asbestin ja muiden rakennusten haitta-aineiden määrittämiseen rakennusmateriaaleista, ilmanäytteistä ja pintapyyhintänäytteistä.
Tutkimme asbestia myös kiviainesnäytteistä.

Palvelumme on tarkoitettu sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Analyysivalikoimamme kattaa mm. asbestin, PAHit, PCB:n, lyijyn, raskasmetallit, mineraaliöljyn ja kvartsin.
Soita tai jätä viesti

Helsinki: 030 474 2964 (kemia, asbesti ja pölyt)
Kuopio: 030 474 2262 (mikrobinäytteet)
Laboratoriot ovat avoinna klo 9 – 15

Näytteiden toimitus

Kysy asiantuntijalta

Näytteenotto-ohjeet

Tunnista haitta-aineiden aiheuttamat terveydelliset riskit

Korkealaatuiset analyysimme auttavat rakennusmateriaalien haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamisessa ja selvittämisessä. Luotettavat analyysit ovat myös onnistuneen asbesti- tai muun purkutyön perusta.

Rakennusterveyttä säädellään esimerkiksi työturvallisuuslaissa ja asumisterveysasetuksessa sekä vuonna 2016 voimaan astuneessa uudistetussa asbestilainsäädännössä.

Analyysiemme avulla varmistat, että olosuhteet ovat lain vaatimusten mukaiset.

Turvallisen ja terveellisen sisäympäristön rakentaminen vaatii luotettavia ja osaavia tekijöitä

Työterveyslaitoksen laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T013, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.

Lisäksi laboratoriomme on Ruokaviraston hyväksymä 2495/961/2008 tekemään terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annettujen säännösten edellyttämiä, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia.

Tilaa asbesti- ja muita haitta-aineanalyysejä

Kysy palveluista!

Reima Kämppi

Job title
erikoismittaushygieenikko
Sähköpostiosoite
reima.kamppi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2235

Annika Nurkki

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
annika.nurkki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3108
Tuomi Tapani

Tapani Tuomi

Job title
johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926