Ergonomi löser utmaningarna i arbetslivet

God ergonomi på arbetsplatsen skapar ett arbetsliv där alla har möjlighet utnyttja sin arbetsförmåga. På samhällsnivå ger ergonomin möjlighet att förändra arbetslivet så att arbetet är produktivt, arbetsförmågan och hälsan hos personer i arbetsför ålder bevaras, arbetskarriärerna blir längre när individerna vill stanna kvar i arbetslivet. Ergonomilösningarna är en viktig del av arbetets modifiering, minskning av arbetsbördan och rehabilitering, så att även personer med partiell arbetsförmåga eller funktionsvariation samt äldre kan hitta arbete, återgå till arbetet och fortsätta arbeta.

Ergonomi bygger på en aktuell förståelse av arbetslivet och proaktiv planering och möjliggör nya frågor och behov i arbetslivet. Arbetslivet förändras ständigt, samtidigt som belastningsfaktorerna förändras. De omfattande ergonomiska kunskaperna om gränserna för människans prestationer bidrar också till att anpassa arbetslivets nya situationer och uppgifter så att ett bra arbetsresultat är möjligt för människor.

Tekniska förändringar skapar ett behov av att förstå hur man organiserar samarbete mellan människor och robotar och hur man stödjer mänskligt arbete vid sidan av automatiserade och autonoma system.

Nya arbetsformer kräver goda ergonomiska lösningar för distans- och hybridarbete, virtuella team och plattformsarbete. Strukturella förändringar i arbetskraften kräver ergonomiska lösningar som stöder kompetensutvecklingen och beaktar behoven hos en mångfaldig arbetskraft. Att begränsa klimatförändringarna och stärka hållbarhetstänkandet kommer att förändra industrin, minska pendlingen och öka arbetet på virtuella plattformar, vilket kommer att förändra arbetets karaktär och de nödvändiga ergonomilösningarna.

Nya arbetsformer kräver goda ergonomiska lösningar för distans- och hybridarbete, virtuella team och plattformsarbete.

Det ergonomiska synsättet följer noga förändringarna i arbetslivet och förutser vilka lösningar som behövs för att göra arbetet mer produktivt och hälsosamt. Arbetshälsoinstitutet är en aktör där den omfattande sakkunskapen inom de olika områdena för ergonomi är kopplad till en mängd olika arbetslivsfrågor, forskning om de senaste fenomenen inom arbetslivet och verksamhet inom olika arbetslivsområden. 

Arbetshälsoinstitutet utvecklar ergonomiska lösningar baserade på forskning som behövs i dagens och morgondagens arbetsliv. Be om mer information om Arbetshälsoinstitutets ergonomiska experttjänster och om deltagande i forskningsprojekt!

Våra experter

Henkilökuva Teppo Valtonen

Teppo Valtonen

E-post
teppo.valtonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2625
Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

E-post
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2242

Nyckelord