Ergonomialla ratkotaan työelämän haasteita

Työpaikkojen hyvällä ergonomialla luodaan sellaista työn arkea, jossa kaikkien työkyky on käytössä. Yhteiskunnan tasolla ergonomia antaa keinoja muuttaa työelämää siten, että työ on tuloksellista, työikäisten työkyky ja terveys säilyy, työssä halutaan pysyä ja työurat pitenevät. Ergonomiaratkaisut ovat tärkeä osa työn muokkausta, keventämistä ja kuntoutusta, jotta myös osatyökykyiset, vammaiset ja ikääntyneet voivat työllistyä, palata työhön ja jatkaa työssä.

Ergonomiassa on keskeistä ajantasainen työelämäymmärrys ja ennakoiva suunnittelu, jolla myös työelämän uusiin kysymyksiin ja tarpeisiin voidaan tarttua. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja samalla myös kuormitustekijät muuttuvat. Ergonomian laaja tietämys ihmisen suorituskyvyn rajoista auttaa sovittamaan myös työelämän uudet tilanteet ja tehtävät sellaisiksi, että hyvä työtulos on ihmiselle mahdollinen.

Teknologiset muutokset synnyttävät tarvetta ymmärtää, miten ihmisen ja robotin yhteistyö kannattaa järjestää ja miten tuetaan ihmisen työskentelyä automaattisten ja autonomisten järjestelmien rinnalla. Uudet työnteon muodot kaipaavat hyviä ergonomiaratkaisuja etä- ja hybridityöhön, virtuaalitiimeihin sekä alustatyöhön. Työvoiman rakenteellisissa muutoksissa tarvitaan ergonomiaratkaisuja, joilla tuetaan osaamisen kehittymistä ja huomioidaan moninaisen työvoiman tarpeet. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävyysajattelun vahvistuminen muuttavat teollisuutta, vähentävät työmatkustamista ja lisäävät virtuaalisilla alustoilla toimimista, mikä muuttaa töiden ja tarvittavien ergonomiaratkaisuiden luonnetta.

Uudet työnteon muodot kaipaavat hyviä ergonomiaratkaisuja etä- ja hybridityöhön, virtuaalitiimeihin sekä alustatyöhön.

Ergonomian lähestymistapa seuraa tarkasti työelämän muutoksia ja ennakoi, millaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta työ on tuloksellista ja terveellistä. Työterveyslaitos on toimija, jossa ergonomian eri osa-alueiden kokonaisvaltainen asiantuntemus kytkeytyy laajaan työelämäosaamiseen, työelämän uusimpien ilmiöiden tutkimiseen ja toimintaan työelämän eri aloilla. 

Työterveyslaitoksessa kehitetään tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän tarvitsemia, tutkimukseen perustuvia ergonomiaratkaisuja. Kysy lisää Työterveyslaitoksen ergonomian asiantuntijapalveluista ja tutkimushankkeisiin osallistumisesta!

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Teppo Valtonen

Teppo Valtonen

kehittämispäällikkö
Sähköpostiosoite
teppo.valtonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2625
Henkilökuva Virpi Kalakoski

Virpi Kalakoski

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
virpi.kalakoski [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2242

Avainsanat