Satsaa yrityksesi johtamiseen

Yrittäjä, luotsaatko innostunutta porukkaa? Työ vaatii jokaiselta yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä uudistua. Satsaa johtamiseen, niin saat yrityksesi ihmiset kukoistamaan työssään ja puhaltamaan yhteen hiileen.

Yrittäjä, haluatko luoda yritykseesi hyvinvoivan ja innostuneen työyhteisön? Mainiota! Muista, että toimiva vuorovaikutus on hyvän johtamisen lähtökohta.

Opettele luomaan luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiriä ja tukemaan yhteistyötä. Kun lisäksi kannustat jokaista ja osallistat kaikkia pulmien ratkomiseen ja yrityksen kehittämiseen, on väki aikaansaavaa ja idearikasta.

Yrityksesi johtajana sinun tulee olla enemmän kuin työkaveri. Kehitä itseäsi johtajana ja ole joustava muuttuvissa tilanteissa. Hanki myös taitoja tarttua hankaliin tilanteisiin ja selvittää konfliktit.
Tällä sivulla voit tutustua hyvän johtamisen eri teemoihin.

Tue toimivaa vuorovaikutusta yrityksessäsi

Ihmisten välinen vuorovaikutus joko vahvistaa tai kaataa minkä tahansa työyhteisön. Toimiva vuorovaikutus on selviä pelisääntöjä, vastuunkantoa ja luottamusta. Luottamus syntyy keskustelemalla ja tutustumalla. Yhteinen keskustelu työstä ja työn sujumisesta auttaa kaikkia tekemään työnsä hyvin ja ymmärtämään toisten työn haasteita.

Vuorovaikutusta voi lähteä kehittämään tarkastelemalla ja työstämällä yhdessä kielteistä, epäasiallista tai häiritsevää käyttäytymistä. Vaikka epäasiallinen kohtelu ei olisi työyhteisössä ongelma, myönteistä ja vastuullista käyttäytymistä kannattaa kehittää.

Myönteinen vuorovaikutus, kuten toisten auttaminen, tervehtiminen ja myönteisen palautteen antaminen, tukee työyhteisön ilmapiiriä.

Lue lisää vastuullisesta työkäyttäytymisestä:

Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirja
 

Saa porukka innostumaan ja osallistumaan

Haluat varmasti, että yrityksessäsi on hymyileviä ihmisiä ja hyvä me-henki. Muista hyödyntää kaikkien osaamista ja ideoita. Henkilöstön osallistaminen työskentelyn suunnitteluun ja kehittämiseen on yksi hyvä keino osoittaa arvostusta heidän ammattitaitoaan kohtaan.

Kukaan ei enää tiedä eikä osaa tehdä yksin ihan kaikkea. Työntekijät ovat usein parhaita asiantuntijoita siinä, miten työ kannattaisi tehdä, ja heillä on ideoita, kuinka asiat voisi tehdä entistä paremmin. Henkilöstön tietotaito on myös loistava keino ennakoida muutoksia, torjua uhkia ja tarttua tilaisuuksiin.

Kannustava ilmapiiri ruokkii myös loistavaa tulosta.

  • Miten johdat ihmisiä? Kehitä itsestäsi innostava ja palveleva esihenkilö, tutustu Innostava esimies -työkirjaan
  • Kun haluat saada tietoa yrityksesi toimivuudesta ja kehittämiskohteista, ota työkaluksi Parempi työyhteisö (ParTy)® -kysely

Parempi työyhteisö (ParTy)® -kysely

Jousta ja kokeile rohkeasti uutta

Tapa suhtautua virheisiin kertoo yrityksesi tavasta toimia. Työssä ratkotaan pulmatilanteita päivittäin. Joskus pulmat olisi voinut välttää, mutta niiden ratkominen yhdessä voi luoda jotain uutta. Myös rohkeus kokeilla, tehdä toisin kuin aina ennen, on tärkeää uudistumisen kannalta.

Organisaation uudistumiskyky perustuu toisia arvostavaan työyhteisöön, jatkuvan oppimisen kulttuuriin, toimiviin verkostoihin ja hyvään johtamiseen.

Kitke konfliktit ajoissa

Kaikissa työyhteisöissä esiintyy ajoittain erimielisyyksiä ja yhteistyöongelmia. Kiusaaminen ja vastuuton työkäyttäytyminen on kuitenkin eri asia. Ne ovat uhka hyvinvoinnille ja voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Tunnistatko sinä kiusaamisen ja osaatko puuttua siihen?

Vuorovaikutuksen kehittämiseen löydät keinoja aiemmin mainitusta Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirjasta. Jos kohtaat yrityksessäsi työpaikkakiusaamista, esihenkilönä velvollisuutesi on puuttua siihen. Tutustu aiheeseen:

Johda itseäsi

Yrittäjänä sinun on satsattava myös itsesi johtamiseen ja omaan hyvinvointiisi. Tutustu yrittäjän työhyvinvointiin ja huolehdi omasta työkyvystäsi.

Hanki koulutusta, opi muilta

Hyväksi esihenkilöksi ja johtajaksi kehitytään ja kasvetaan pikkuhiljaa. Työterveyslaitos järjestää runsaasti koulutusta esihenkilöille ja johtajille. Lisäksi kannattaa verkostoitua muiden yrittäjien kanssa, niin saat vertaistukea myös johtamisen teemoissa.

Lue lisää verkostoitumisesta

Oletko vasta rekrytoimassa ensimmäistä työntekijääsi?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel. Mieti tarpeesi, tunne velvoitteesi, tutustu palkkaukseen ja muihin maksuihin, paneudu työterveyshuollon järjestämiseen, huolehdi työsuojelusta ja valitse työntekijäsi huolellisesti.

Kun työsopimus on solmittu, perehdytä hyvin ja uskalla jakaa vastuuta. Työterveyslaitoksen sivuilta löydät esimerkiksi perehdyttäjän TOP 10 -muistilistan.

Muualla verkossa: