Räddningsvästar och flytvästar

I Finland drunknar närmare 200 personer varje år. På vintern sker tillbuden när personer går genom isen och på sommaren när personer under alkoholpåverkan ramlar ned i vattnet. 90 procent av drunkningsoffren saknade flytutrustning. Det är mycket viktigt att välja rätt skyddsutrustning. Använd skyddsutrustningen enligt tillverkarens bruksanvisning för att förhindra drunkning.

Räddningsvästen och flytvästen hjälper användaren att hålla huvudet ovanför vattenytan och skyddar mot drunkning. Arbete i vatten, på stränder eller ovanför vatten medför drunkningsrisk. Västarna har varierande användningsändamål och bärförmåga. Räddningsvästen vänder användaren till ryggläge medan flytvästen endast hjälper till att hålla användaren ovanför vattenytan.

Klargör först användningsändamålet och den nödvändiga bärförmågan samt rätt storlek enligt vikt och bröstomfång. Prova produktens funktion i vatten innan du ska använda den och följ tillverkarens bruksanvisning. Använd alltid flytutrustning i närheten av vatten!

  • Flytvästar 50 N. Västen är avsedd för skyddade vatten i närheten av stranden där hjälp finns nära. Flytväst ska endast användas av simkunniga. Västen vänder inte en medvetslös person till ryggläge.
  • Räddningsväst 100 N. Västen är avsedd för skyddade insjöar. I gynnsamma förhållanden vänder västen en medvetslös person till ryggläge på cirka tio sekunder. I hård sjögång räcker dess bärförmåga och funktion inte till, i synnerhet om användaren bär mycket kläder. Förmågan att vända personen rätt beror på hur mycket luft kläderna binder och på personens kroppsbyggnad.
  • Räddningsvästar 150 N. Västen är avsedd för kustvatten tillsammans med kläder för dåligt väder. Västen vänder en medvetslös person till ryggläge på cirka fem sekunder.
  • Räddningsväst 275 N. Västen är avsedd för öppet hav eller för mycket dåligt väder längs kusten. Västen vänder en medvetslös person till ryggläge på cirka fem sekunder. Lämpar sig för användning tillsammans med kläder som binder luft eller om man använder tunga arbetsredskap.
  • Västar för speciella ändamål 50–275 N. Till exempel för forsränning eller paddling. 50 N-västar vänder inte en medvetslös person till ryggläge. 100–275 N-västar vänder en medvetslös person till ryggläge på cirka 5–10 sekunder beroende på västens bärförmåga.
  • Flytvästar för sjögående fartyg (SOLAS-västar). Dessa västar används på fartyg. De uppfyller den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) krav. Västarna vänder en medvetslös person till ryggläge.

Märkning

  • enligt hela vikten och bröstomfånget
  • tillverkarens namn eller identifiering
  • standardsymbol

Underhåll automatvästar årligen eller enligt tillverkarens anvisningar. Skydda produkterna mot solljus vid förvaring. Lämna inte produkterna utomhus över vintern.

Standard EN ISO 12402