Huvudskydd

Huvudskydd finns i form av hjälmar, stötskyddsmössor och stötskyddskepsar. De skyddar mot skador riktade mot huvudet. Huvudskydd ska användas i arbetet och på fritiden.

En industrihjälm skyddar mot huvudskador orsakade av fallande föremål. Den kan även skydda mot värmestrålning och stänk av flytande metall. Hjälmen dämpar slag mot huvudet endast i begränsad omfattning. Industrihjälm används till exempel på byggarbetsplatser, kraftverk, hamnar, varv, gjuterier, gruvor och skogsarbetsplatser.

En stötskyddsmössa skyddar mot lindriga stötar och slag som kan uppstå om du slår huvudet i vassa hörn, föremål eller maskiner. De används bland annat vid reparationsarbeten och arbete i smala, trånga utrymmen. Mössorna skyddar inte mot fallande föremål.

Val av huvudskydd

Klargör först användningen av tilläggsutrustning och annan skyddsutrustning. Använd en ventilerad hjälm vid heta och fuktiga arbeten. En skärmförsedd hjälm förhindrar bländning men kan begränsa arbetstagarens synfält, i synnerhet uppåt. Om du arbetar i kyla, se till att hjälmen och hjälmhuvan är kompatibla.

Med hakremmen håller sig hjälmen på plats och förhindrar att du tappar den. Byt hjälmen mot en ny om du har fått en kraftig stöt mot hjälmens skal, om den har hårfina sprickor eller om innerdelarna har skadats. Hjälmens skydd minskar om plasten blir spröd, utsätts för solljus, värme, kyla eller kemikalier samt om du förvarar hjälmen fel.

Underhåll och förvaring

Kontrollera och underhåll hjälmen regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Den spröda plasten syns bäst längst ned i kanten av skärmen som hårfina sprickor.

Förvara hjälmarna inomhus till exempel på en hylla och skydda dem mot solljus, kemikalier, värme, kyla och fukt. Följa alltid förvaringsanvisningarna i tillverkarens bruksanvisning.

Cykelhjälmar

Cykelhjälmen är cyklistens viktigaste skyddsutrustning. Hjälmen måste vara CE-märkt. En bra hjälm ska ha rätt storlek och kännas bekväm.

En korrekt påsatt hjälm sitter bra på huvudet och skyddar även pannan. Spänn fast hakremmen under användning, eftersom hjälmen inte får lossna om du ramlar eller vid en annan olyckshändelse. Hjälmens synliga färg ökar synbarheten även i trafiken.

I Finland måste all personlig skyddsutrustning på marknaden vara CE-märkt och uppfylla kraven för skyddsutrustning. Tillverkaren eller importören ska låta testa och typkontrollera produkter som säljs på den finländska eller europeiska marknaden. En kontrollerad produkt har CE-märkning och standardens nummer för varje produkt. I bruksanvisningen ska det organ som utfört typkontrollen anges.