Skyddskläder

Skyddskläder är personlig skyddsutrustning som skyddar mot kemiska, mekaniska eller fysikaliska faror eller olägenheter. De kan skydda mot exempelvis värme, vind, kemikalier, kyla och regn eller öka synbarheten.

Med hjälp av korrekta och passande skyddskläder kan du öka arbetstrivseln, arbetssäkerheten och produktiviteten. Företagsspecifika kläder ger en bild av företagets image.

Syftet med det yttre lagret är att skydda mot externa faror och olägenheter samt andra miljöfaktorer. Mellanlagret är avsett att isolera mot kyla eller värme. Understället transporterar svett och fukt till de yttre lagren. Kontrollera att skyddskläderna, huvudbonaden, handskarna, skorna och övrig skyddsutrustning är kompatibla.

Val

Utred följande bakgrundinformation innan du väljer kläder:

  • riskfaktorer i arbetsmiljön, skyddsbehov och skadenivå, exponeringstid och nödvändig skyddsnivå enligt arbetsuppgiften
  • olyckstillbud/olycksfall, konstaterade allergier eller yrkessjukdomar samt andra krav, såsom hygienkrav
  • ergonomiska krav: arbetsställningar som krävs i arbetet, arbetsrörelser, använda arbetsredskap, verktyg och arbetsmetoder
  • arbetstagarnas synpunkter
  • tvättens och underhållets lämplighet med tanke på den befintliga underhållsprocessen. Fastställ den nödvändiga uppsättningen kläder per person och beakta tiden för underhållet av kläderna.
  • klädernas kompatibilitet med skyddsutrustning som används samtidigt
  • produkter på marknaden som lämpar sig för arbetet.

Skyddskläder omfattas av direktivet om personlig skyddsutrustning och de ska vara EG-typkontrollerade och CE-märkta. Standarderna definierar skyddsklädernas tekniska krav. Skyddskläder är märkta med en förkortning av EN-standarden, standardsymbol och skyddsnivå. Skyddskläder är personlig skyddsutrustning.

Arbetskläder har inga särskilda skyddsegenskaper. Klädseln är specifik för yrket eller arbetsplatsen, till exempel tjänstekläder, uniform eller yrkeskläder. Yrkeskläder används till exempel inom hälsovården, hotell- och restaurangbranschen och städbranschen samt i storkök.

Ordna vid behov provanvändning av de lämpligaste produkterna. Välj användare ur olika arbetstagargrupper för att prova kläderna.

EN ISO 13688 Skyddskläder – Allmänna fordringar. Standarden ersätter den tidigare standarden EN 340:2004.