Pelastusliivit ja kelluntapukineet

Suomessa hukkuu vuosittain lähes 200 ihmistä. Vaaratilanteita ovat talvella jäihin putoaminen ja kesäkaudella alkoholin vaikutuksen alaisena veteen putoaminen. 90% vesillä hukkuneista eivät käyttäneet kelluntavarusteita. On erittäin tärkeää valita suojaimet oikein. Käytä suojaimia ja käytä niitä valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti, näin toimimalla voit välttää hukkumisen.

Pelastusliivi ja kelluntapukine auttavat käyttäjää pysymään veden pinnalla ja suojaavat hukkumiselta. Hukkumisen vaara on vesillä, rannoilla tai vesien yllä työskentelevillä. Liivejä ja kelluntapukineita on käyttötarkoitukseltaan ja kantavuudeltaan erilaisia. Pelastusliivit kääntävät käyttäjän selin kelluntaan kun taas kelluntapukineet auttavat vain pysymään veden pinnalla.

Selvitä aluksi käyttötarkoitus ja tarvittava kantavuus sekä oikea koko painon ja rinnan ympäryksen mukaan. Kokeile tuotteen toimivuutta vedessä ennen varsinaista käyttöä ja noudata valmistajan antamaa käyttöohjetta. On tärkeää käyttää kelluntavarustetta aina ollessasi vesillä!

  • Kelluntapukineet 50 N. Pukine on tarkoitettu käytettäväksi suojaisilla vesillä rannan läheisyydessä, kun apu on lähellä. Huom. vain uimataitoisten käyttöön. Liivit eivät käännä tajutonta henkilöä selin kelluntaan eli selkäasentoon.
  • Pelastusliivit 100 N. Tarkoitettu suojaisille sisävesille. Suotuisissa oloissa liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon noin 10 sekunnissa. Kovassa aallokossa niiden kantavuus ja toimivuus eivät riitä, varsinkaan jos käyttäjällä on yllään paljon vaatteita. Ilmaa sitova vaatetus ja käyttäjän ruumiinrakenne vaikuttavat pelastusliivin oikaisukykyyn.
  • Pelastusliivit 150 N. Tarkoitettu rannikkovesille, yhdessä huonon sään vaatetuksen kanssa. Liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon 5 sekunnissa.
  • Pelastusliivit 275 N. Tarkoitettu avomerelle tai erittäin huonoon säähän rannikkovesille. Liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon 5 sekunnissa. Jos käytetään paksua, ilmaa sitova vaatetusta tai jos käytetään painavia työvälineitä.
  • Liivit erikoiskäyttöön 50 – 275 N. Esimerkiksi koskenlaskuun ja melontaan. 50 N liivit eivät käännä tajutonta henkilöä selkäasentoon. 100-275N liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon liivin kantavuuden mukaan 5-10 sekuntia.
  • Valtamerialusten pelastusliivit (SOLAS-liivit). Näitä liivejä käytetään laivoilla. Ne ovat kansainvälisen merenkulku-organisaation (IMO) mukaisia. Liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon.

Merkintä

  • koko painon ja rinnanympäryksen mukaan
  • valmistajan nimi tai tunniste
  • standardin tunnuskuva

Huollata paukkuliivit vuosittain tai valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytä tuotteet suojassa auringon valolta. Älä jätä tuotteita ulos talveksi.

Standardi EN ISO 12402