Dykardräkter

Dykardräkter är avsedda att användas vid dykning med tryckluftsapparat.

Det finns olika typer av dräkter med olika användningsändamål. På marknaden finns dessutom våtdräkter med korta ärmar och ben som är avsedda för snorkling och vattenlekar. De klassas inte som dykardräkter.

 • Våtdräkt. Dräkten används vid dykning tillsammans med tryckluftsapparat. Materialen klassas enligt värmeskyddet.
 • Torrdräkt. Dräkten används när en våtdräkt inte ger tillräckligt skydd. Värmeskyddet och den termiska komforten är högre än i en våtdräkt.
 • Aktivt uppvärmd eller kyld dräkt. Dräkten används vid långvarig dykning i förhållanden där den termiska komforten kan upprätthållas endast genom kylning eller uppvärmning.
 • Enatmosfärsdräkter (ADS). Dräkterna är avsedda endast för djupdykning.

Dykardräkter är personlig skyddsutrustning och de ska vara testade och EG-typkontrollerade (certifierade). Köp aldrig en dräkt som inte är certifierad! Certifierade dräkter har förutom CE-märkning även bland annat standardens nummer, märkningar och bruksanvisning. Dessutom ska kontaktuppgifterna till det anmälda organet som beviljat certifikatet anges.

Val och användning

Klargör först

 • var och i vilka förhållanden du dyker (vattnets temperatur, djup, tidpunkt)
 • om dräkten ger tillräcklig värmeisolering enligt vattnets temperatur och tidpunkten för dykningen
 • rätt storlek enligt ditt bröstomfång och din längd

Det är viktigt att välja rätt storlek på dräkten med tanke på dräktens avsedda funktion. I synnerhet en våtdräkt måste ha rätt storlek.

Dyk aldrig ensam. Följ tillverkarens bruksanvisning. Använd endast en oskadad dräkt.

Förvara och underhåll dykardräkter enligt tillverkarens anvisningar.

Märkning och standarder

 • dräkttyp och standardens nummer
 • värmeisoleringsklass (våtdräkter)
 • storlek enligt bröstomfång och längd
 • lista över utrustning som medföljer dräkten och tillgängliga tillbehör
 • torrdräkt: om inflatorslangen har flödesbegränsare anges detta i dräktens märkning.
 • tillverkarens namn eller identifiering

SFS-EN 14225-1. Dykardräkter. Del 1: Våtdräkter

SFS-EN 14225-2. Dykardräkter. Del 2: Torrdräkter

SFS-EN 14225-3. Dykardräkter. Del 3: Aktivt uppvärmda eller kylda dräkter.

SFS-EN 14225-4. Dykardräkter. Del 4: Enatmosfärsdräkter. Fordringar och provningsmetoder.