Företagshälsovården som stöd för företagaren

Företagshälsovården tillhör alla som arbetar och är en del av hälsovårdshelheten. Arbetsgivare är skyldiga att ordna företagshälsovårdstjänster åt sina anställda. För en företagare är det frivilligt att ordna företagshälsovård åt sig själv, men det rekommenderas.

Företagare, ordna företagshälsovård som stöd för dig! På denna sida har vi samlat information om företagshälsovård och ordnande av den för både personalen och dig själv.

Ordnande av företagshälsovård för företagare och företag

Företagaren/arbetsgivaren fattar beslutet om var, vilken typ av företagshälsovård som skaffas och i vilken omfattning. Före beslutet ska arbetsgivaren höra arbetstagarna eller deras representant (till exempel arbetarskyddsfullmäktige). Om företaget har en arbetarskyddskommission ska frågan diskuteras där.

Företagaren/arbetsgivaren kan skaffa företagshälsovård antingen från 

  • hälsovårdscentralens företagshälsovård 
  • företagshälsovården vid ett kommunalt affärsverk eller ett aktiebolag 
  • en gemensam företagshälsovårdscentral för arbetsgivare (t.ex. Työterveys ry) 
  • företagshälsovården vid en läkarcentral. 

Kontakta oss och skicka en offertbegäran om de tjänster du vill ha. Ofta kan offertbegäran skickas via tjänsteleverantörernas webbplatser. 

Nedan hittar du svar på frågor om ordnande av företagshälsovård: