Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -opas

Esihenkilö, tunnetko työntekijöidesi osaamisen? Hyödynnetäänkö työpaikallanne kaikkien osaamista? Entä tunnistatko osaamisen kehittämistarpeet? Tutustu Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -oppaaseen ja tulosta julisteet työpaikkasi seinälle.

Suomessa työskentelee arviolta 140 000 maahanmuuttajataustaista 20–64-vuotiasta henkilöä. Yksi neljästä (26 %) arvioi olevansa ylikoulutettuja nykyisiin työtehtäviinsä nähden. Monikulttuurisilla työpaikoilla tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi ns. työpaikkaosaamista, jonka perustan muodostavat yhteinen ymmärrys ja kieli.

Työpaikoilla muutos on jatkuvaa. Asiakkaiden tarpeet vaihtuvat ja tekniikka kehittyy. Jotta työpaikka pysyy mukana muutosten vaatimusten tahdissa, on työntekijöiden osaamista kehitettävä jatkuvasti.

Osaaminen voi olla paitsi ammatillista osaamista myös työpaikkaosaamista, jolla tarkoitetaan jaettua ymmärrystä työpaikan käytännöistä ja yhteisistä toimintatavoista.

Monikulttuurisessa työyhteisössä työpaikkaosaamisen kehittäminen korostuu työntekijöiden vaihtelevan kielitaidon ja erilaisten kulttuuritaustojen takia.

Moniosaa! -malli on kehitetty esihenkilöiden ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon ja sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisille työpaikoille.

Tässä esihenkilöille suunnatussa oppaassa tarjotaan konkreettisia vinkkejä, joiden avulla työpaikka voi hyödyntää työntekijöiden osaamista entistä paremmin. Oppaassa on Moniosaa!-lomake esihenkilötyön tueksi. Se auttaa esihenkilöä keskustelemaan työntekijän kanssa työpaikkaosaamisesta ja sen kehittämisestä.

Kysy lisätietoja

Anna-Leena Kurki

Anna-Leena Kurki

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
anna-leena.kurki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2958
Henkilökuva Minna Toivanen

Minna Toivanen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Minna.Toivanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2665