Savuton työpaikka

Tupakoinnin tiedetään olevan haitaksi terveydelle. Tupakoitsijoita voidaan kannustaa työpaikalla lopettamaan tukemalla lopettamispäätöstä. Tupakoinnin kieltäminen työpaikalla on yksi keino vähentää tupakointia. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta. Ympäristön tupakansavulle altistuminen ja sen ehkäiseminen ovat merkittävä kansanterveydellinen asia. Tupakointi heikentää työntekijöiden työssä jaksamista ja aiheuttaa työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia.

Työpaikka on savuton, kun

 • tupakointi, myös sähkötupakan käyttö, on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla 
 • työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauaksi rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin 
 • tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi 
 • uusia tupakointitiloja ei rakenneta eikä niitä ole yrityksen omistamissa tai hallinnoimissa rakennuksissa ja työtiloissa 
 • työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia 
 • tupakkatuotteita ei myydä työpaikalla 
 • tupakoivaa henkilökuntaa tuetaan tupakoinnin lopettamisessa 
 • ilmoitus työpaikan savuttomuudesta on ilmoitettu asianmukaisin kyltein esimerkiksi ulko-ovilla 
 • työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton. 

Miten savuton työpaikka toteutetaan?

Tupakoinnin aiheuttamat terveysriskit ja fyysinen riippuvuus ovat useimmille jo tuttua asiaa. Tupakoinnin liittyminen psyykkiseen puoleen ja tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin on kuitenkin jäänyt keskusteluissa vähälle huomiolle. Kun lähdetään suunnittelemaan savutonta työpaikkaa, on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat: 

 • Työpaikoilla tupakkatauot ovat usein sosiaalisia tapahtumia, joissa tavataan työkavereita, vaihdetaan kuulumisia tai puhutaan työasioista. 
 • Tupakkatauon voi korvata myös savuttomilla tauoilla. 
 • Kahvi- tai teekupillisen ääressä voi tavata työtovereita ja tuumata tulevia työasioita. 
 • Työnantaja voi järjestää myös terveyttä edistäviä taukoja, joissa voi olla mahdollisuus esimerkiksi taukoliikuntaan. 

Tupakoinnin kieltäminen työpaikalla voi aiheuttaa monenlaisia reaktioita, ja se voidaan kokea esimerkiksi yksityisyyteen puuttumisena. Asiasta kannattaa keskustella työpaikalla yhdessä ja sopia yhteiset pelisäännöt, jotta asioista ei synny turhaa kinaa. Hyvissä neuvotteluissa päädytään usein kaikkia tyydyttävään loppuratkaisuun. 

Savuttoman työpaikan toteutusmalli

 • Tehkää ehdotus savuttomasta työpaikasta. 
 • Hankkikaa sille johdon tuki. 
 • Käsitelkää asia yt-neuvostossa tai pienillä työpaikoilla kaikille työntekijöille avoinna olevassa kokouksessa. 
 • Kerätkää hankkeen ympärille hyvä, motivoitunut tiimi, johon kuuluvat esimerkiksi työterveyshuolto, henkilöstöpäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu. 
 • Sopikaa yhdessä toteutuksesta eli aikatauluista, työnjaoista ja vastuualueista, toimenpiteistä ja käytettävästä aineistosta. 
 • Suunnitelkaa sisäistä viestintää ja savuton työpaikka -idean markkinointia yhdessä yrityksen tiedottajan kanssa: sähköpostit, yrityksen sisäiset julkaisut, intranet. 
 • Valmistelkaa asiaa sisäisissä palavereissa. 
 • Pyytäkää yrityksen tiedottajaa hoitamaan ulkoinen tiedotus. 
 • Suunnitelkaa tiimin kanssa savuttoman työpaikan toteutuksen seuranta. 

Miten työnantaja voi tukea tupakoinnin lopettamisessa?

Laskelmien mukaan tupakoiva työntekijä maksaa työnantajalle vuodessa 2 000 euroa enemmän kuin tupakoimaton työkaverinsa. Kustannukset kertyvät muun muassa työterveyshuollosta, sillä tupakoiva työntekijä sairastaa tupakoimatonta useammin esimerkiksi flunssaa tai tulehdussairauksia. 

Mitä enemmän yrityksessä on tupakoimattomia työntekijöitä, sitä enemmän säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja poissaoloilta. Työnantajan pienikin satsaus savuttomuuteen palaa siis korkojen kera takaisin. Esimerkiksi vieroitusvalmisteiden hankkiminen voi olla työntekijälle liian kallis menoerä. 

Työnantaja, käytä näitä keinoja:

 • Näytä vahvaa esimerkkiä. 
 • Tee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. 
 • Sitoudu työntekijöiden tupakoinnin lopettamiseen esimerkiksi korvaamalla vieroitushoitoja työterveyshuollon tukemana. 
 • Järjestä työntekijöille viihtyisät savuttomat taukotilat, joissa on helppo tavata työkavereita. Voisiko taukotiloihin hankkia esimerkiksi mieltä ja ajatuksia virkistäviä lehtiä savukeaskien ja tuhkakuppien sijaan? 

Avainsanat