Hyvä johtaminen on tietoinen valinta

Hyvä johtaminen on arkisia tekoja ja tietoinen valinta. Parhaimmillaan se on palvelevaa johtamista, josta tulee työpaikan yhteinen kulttuuri ja tapa toimia yhdessä; toinen toisiaan kannustaen ja tukien. Kaikkia johtamisessa tarvittavia taitoja on mahdollista kehittää, eikä täydellisyyttä tarvitse tavoitella. Esihenkilön riittävän hyvä toiminta voi edistää merkittävästi työntekijöiden hyvinvointia, työn imua, työhön sitoutumista ja työn tuottavuutta. Kun työyhteisössä yhteistyö on toimivaa ja työ sujuu, helpottuu myös esihenkilön oma työ.
kuvituskuva

Johtamistyön luonne

Esihenkilön toimintaan kohdistuu paljon odotuksia - niin oman organisaation, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin työntekijöidenkin taholta. Odotukset voivat olla toisilleen vastakkaisiakin. Monet esihenkilöt osallistuvat myös yksikössä tehtävän perustyön tekemiseen.

Työpäivät ovat usein sirpaleisia ja edellyttävät huomion suuntaamista vaihtuviin tilanteisiin. Työ on paljolti vuorovaikutusta, mutta myös hallinnollista työtä on paljon.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi on vastuu arjen työn sujumisesta. Esihenkilön tärkeä tehtävä on mahdollistaa työntekijöiden työtä, auttaa heitä onnistumaan ja voimaan hyvin.

Toimintaympäristön muutokset ja niiden ennakointi edellyttävät jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä ja muutosten johtamista. Samaan aikaan esihenkilön omaan työhön voi kohdistua muutoksia.

Johdolla ja esihenkilöillä on vastuu työturvallisuudesta. Joskus huomiota tarvitaan erityistilanteiden kuten työyhteisökonfliktien, epäasiallisen kohtelun tai työkykyongelmien selvittelyyn ja ratkaisujen löytämiseen.

Johtamistyössä voi kokea yhdessä onnistumisen iloa ja aikaansaamisen tunnetta. Työ on merkityksellistä ja asioiden edistymiseen voi vaikuttaa.

Eväitä johtamistyöhön

Olet tärkeä. Toiminnallasi on väliä työntekijöillesi. Jokaisella pienelläkin päätöksellä ja kohtaamisella on mahdollisuus rakentaa turvallista, oikeudenmukaista, tasapuolista ja johdonmukaista toimintakulttuuria.

Suhde itseen ja omaan työhön

 • Ole avoin johtamistapaasi koskevalle palautteelle ja havainnoi toimintasi vaikutuksia ihmisiin. Keskustele saamastasi palautteesta ja havainnoistasi jonkun luotettavan henkilön kanssa. Löydä itsellesi sopiva tapa johtaa. Luota vahvuuksiisi.
 • Rakenna itsellesi tukiverkosto ja hanki sparraajia. Esihenkilönä et voi tukeutua työntekijöihisi, mutta on tärkeätä, että voit keskustella työstäsi luottamuksellisesti esimerkiksi oman esihenkilösi, vertaiskollegasi tai työnohjaajan kanssa.
 • Arvosta omaa hyvinvointiasi ja varmista mahdollisuus työstä palautumiseen. Havainnoi, miten liiallinen työkuormitus vaikuttaa sinuun ja hae apua tarvittaessa. Esihenkilölläkin on oikeus turvalliseen työhön ja kuormittuneena hyvä johtaminen vaikeutuu.

Arjen johtamisteot

 • Varmista, että kaikki työntekijät tuntevat työn tavoitteet ja toimivat niiden suunnassa. Tavoitteet voivat koskea lopputuloksen lisäksi myös työn tekemisen tapoja ja osasuorituksia. Se, mihin esihenkilö kohdistaa myönteistä huomiota, vahvistuu.
 • Keskustele työstä kunkin työntekijän kanssa säännöllisesti. Silloin vaikeitakin asioita on tarvittaessa helpompi ottaa puolin ja toisin puheeksi varhaisessa vaiheessa.
 • Huolehdi, että kaikki tietävät vastuunsa rajat, mitä heiltä odotetaan ja mikä on riittävä työsuoritus. Luo onnistumisen mahdollisuuksia ja huomaa onnistumiset.
 • Käynnistä ja ylläpidä yksikössäsi yhteistä puhetta työstä. Mikä työssä sujuu hyvin? Missä olemme onnistuneet? Mikä haittaa työn sujumista? Mitä osaamista tarvitsemme? Mistä olisi hyvä sopia?
 • Kiinnostu työtä ja hyvinvointia häiritsevistä asioista ja etsi ratkaisuja yhdessä mahdollisimman varhain. Huolehdi työnteon edellytyksistä. Pyydä tarvittaessa apua.
 • Ole tavoitettavissa säännöllisesti. Etäjohtaminenkin voi olla hyvää johtamista, olennaista on hyvä keskusteluyhteys. Hyvät kohtaamiset kannattelevat työntekijää.
 • Vahvista yhteistoimintaa. Yhteiset työn kohteet luovat mahdollisuuksia yhteistyöhön ja tutustumiseen työntekijöiden kesken. Varmista, että kaikkien mielipiteille ja ajatuksille on tilaa tulla esiin ryhmässä. Pienryhmätyöskentelystä on usein apua.
 • Tarjoa työntekijöille mahdollisuuksia osallistua omaan työtä ja sen kehittämistä koskeviin päätöksiin. Kannusta mielipiteiden ilmaisuun. Huolehdi kehittymisen ja oppimisen mahdollisuuksista esimerkiksi sopivan haasteellisten työtehtävien ja vastuun jakamisen avulla.
 • Ota vastaan työssä herääviä tunteita. Osoita ymmärrystä ja kiinnostu siitä, mitä kokemuksia tunteiden taustalla on. Edistä ratkaisujen löytämistä tai tarjoa uusia näkökulmia. Tarvittaessa työyhteisössä voi sopia vastuullisista tunteiden ilmaisun tavoista. Toimi mallina arvostavasta puhetavasta.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Jari Hakanen

Jari Hakanen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
Jari.Hakanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2453