Työaika

Työaika vaikuttaa työntekijän terveyteen, toimintakykyyn sekä mahdollisuuteen sovittaa yhteen työ ja muu elämä. Tuotannon näkökulmasta työaikaratkaisut vaikuttavat työn tuottavuuteen ja sujuvuuteen.
Vaaleahiuksinen mies katsoo mietteliäästi ranteessaan olevaa kelloa.

Työajan eri ulottuvuuksia

 1. Pituus: työpäivän, työviikon tai vuosittaisen työajan pituus.
 2. Vuorokaudenaika: työajan jakautuminen vuorokauden eri aikoihin.
 3. Palautuminen: työpäivien toistuvuus ja niiden väliset lepoajat.
 4. Työaikojen sosiaaliset ulottuvuudet: Vapaa-ajan järjestely, työaikojen ennustettavuus ja vaikutusmahdollisuudet.

Hyvät työajat lisäävät työtyytyväisyyttä ja työn vetovoimaa.

Työaikamuodon valinnassa on otettava huomioon

 • lait ja sopimukset
 • tuotanto ja taloudelliset seikat
 • henkilöstön työaikatarpeet
 • terveys, turvallisuus ja työteho

Työaika määrittää työn ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuudet. Työaika ja erityisesti vuorotyö vaikuttaa kokonaisvaltaisesti tekijäänsä monilla elämän osa-alueilla, kuten

 • työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen
 • perhe- ja sosiaaliseen elämään sekä vapaa-ajan viettoon
 • työhön osallistumiseen, kuten sairauspoissaoloihin ja työurien pituuteen
 • työn tuottavuuteen.

Yhtä parasta työaikaa ei ole. Työajat tulee räätälöidä työntekijän ja organisaation tarpeisiin.