Kehitä yhteistoimintaa

Tämän Sujuva työsuojelun yhteistoiminta -testin avulla voitte arvioida työsuojelun yhteistoiminnan toteutumista työpaikallanne. Huomioikaa työsuojelun yhteistoiminnan eri osa-alueet: mitkä toimivat hyvin ja missä löytyy kehitettävää.

Seuraavien väittämien avulla voitte arvioida nykyistä työsuojelun yhteistoiminnan toteutumista ja samalla miettiä mahdollisia kehittämisen kohteita. Väittämien tulosten perusteella ja alla olevan kuvan avulla, voitte tarkastella työsuojelun yhteistoiminnan kokonaisuuden sujuvuutta: mitkä osa-alueet yhteistoiminnassa toimivat hyvin ja missä löytyy kehitettävää. Sujuvan työsuojelun yhteistoiminnan kannalta on tärkeää, että yhteistoiminta toteutuu kattavasti.

Vipuvoimaa EU:lta -logo ja Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahaston logo