Tidshantering

Man måste samarbeta för att lösa utmaningar som gäller tidshantering, eftersom ingen kan hantera tiden ensam.

Många som utför expertarbete kämpar med utmaningar som gäller tidshantering. Man söker ofta lösningar genom att förändra det egna arbetet och arbetsmetoderna. Tidshantering förutsätter emellertid alltid samarbete, eftersom ingen kan hantera tiden ensam.  

Det snabbt föränderliga arbetslivet förutsätter att arbetsgemenskaper, arbetsgrupper och nätverk knyts samman med metoder för tidshantering.  

Börja använda verktyg med vilka du kan lösa tidshanteringsproblem och ta upp frågan på din arbetsplats. Verktygen lämpar sig för organisationens högsta ledning, chefer, arbetsgrupper och experter.

Fokusklocka

Användning av Fokusklockan (på finska), som utgår från Pomodorotekniken, hjälper till att fokusera. Den lämpar sig för effektivisering av individuellt arbete och arbete i arbetsgrupper. I Pomodorotekniken är det fråga om att man till exempel arbetar i 25 minuter långa arbetspass och därefter tar en kort paus. Klockan sänker tröskeln för att vidta åtgärder och minskar störningar som försvagar koncentrationen.

Toalettavla om arbetsro

Arbetsron störs ofta av avbrott som beror på olika orsaker. Humoristisk informationsgrafik (på finska) presenterar sätt som olika instanser i organisationen kan använda för att främja koncentrationen på arbetsplatsen.

Våra experter

Henkilökuva Kirsi Yli-Kaitala.

Kirsi Yli-Kaitala

E-post
Kirsi.Yli-Kaitala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2026
Henkilökuva Minna Toivanen

Minna Toivanen

E-post
Minna.Toivanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2665