Ajanhallinta

Ajanhallinnan haasteiden ratkaisemiseksi on tehtävä yhteistyötä, sillä kukaan ei hallitse aikaa yksin.
Sisällysluettelo

Monet asiantuntijatyötä tekevistä kamppailevat ajanhallinnan haasteiden kanssa. Ratkaisuja niihin haetaan yleensä omaa työtä ja toimintatapoja muokkaamalla. Ajanhallinta edellyttää kuitenkin aina yhteistyötä, sillä kukaan ei hallitse aikaa yksin. 

Nopeasti muuttuva työelämä edellyttää työyhteisöjen, työryhmien ja verkostojen ajanhallinnan keinojen risteytymistä. 

Ota käyttöösi työkaluja, joilla ratkaiset ajankäytön ongelmia ja nostat asian esille työpaikallasi. Työkalut soveltuvat organisaation ylimmälle johdolle, esihenkilöille, työryhmille ja asiantuntijoille. 

Fokus kateissa, aika palasina? Ajanhallinta asiantuntijatyössä -opas

Oppaassa on kuvattu sitä, kuinka ajankäytön ongelmat eivät ole vain yksilön, vaan koko organisaation vastuulla. Esihenkilöille ja asiantuntijoille suunnattu opas auttaa palauttamaan työn fokuksen oleelliseen.

Fokuskello

Pomodoro-tekniikkaan perustuvan Fokuskellon käyttö auttaa keskittymään. Se sopii yksilö- ja työryhmätyöskentelyn tehostamiseen. Pomodoro-tekniikassa on kyse siitä, että työskennellään esimerkiksi 25 minuutin jaksoissa ja pidetään sen jälkeen lyhyt tauko. Kello madaltaa toimeen tarttumisen kynnystä ja vähentää keskittymistä heikentäviä häiriöitä.

Fokuskello tulossa pian sivulle!

Työrauhaa wc-taulu

Työrauhaa häiritsevät usein eri syistä johtuvat keskeytykset. Humoristinen infografiikka esittelee keinoja, joilla organisaation eri tahot voivat edistää keskittymisrauhaa työpaikalla.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Kirsi Yli-Kaitala

Kirsi Yli-Kaitala

Job title
erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
Puhelin
+358 30 474 2026
Minna Toivanen

Minna Toivanen

Job title
vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Puhelin
+358 30 474 2665

Avainsanat

ajanhallinta
työaika
asiantuntijatyö
ajankäyttö