Työympäristön tavoitetasot

Työympäristön tavoitetasolla tarkoitetaan kemiallisten, fysikaalisten tai biologisten haittatekijöiden tai työympäristöön liittyvien muiden muuttujien ennalta määriteltyä tasoa, johon yrityksissä tulisi työolosuhteita kehitettäessä pyrkiä.
kuvituskuva

Työterveyslaitoksen asettamat tavoitetasot ovat ala- tai työtehtäväkohtaisia ja perustuvat kyseisellä alalla tai työtehtävässä todennettuihin parhaisiin työympäristön hallintatekniikoihin. Yleensä tavoitetasot ovat alhaisempia kuin lainsäädännölliset, selkeiden terveysriskien välttämiseksi asetetut tasot. Tavoitetasoja noudattamalla saavutetaan siis lakisääteistä tasoa parempi työympäristö. Näillä tasoilla altisteen aiheuttamien terveysriskien ja muiden haittojen (esimerkiksi hajuhaittojen) voidaan olettaa olevan olemattomat tai minimaaliset ja niiden voidaan siten katsoa tukevan hyvää ja viihtyisää työympäristöä.

Työympäristön tavoitetasot on tarkoitettu esimerkiksi uusien tilojen suunnitteluun tai tilojen korjaamiseen. Suunnittelu- ja korjausvaiheessa kannattaa pyrkiä mahdollisimman hyvään työympäristöön, jolloin huonon työympäristön aiheuttamilta menetyksiltä vältytään ja toisaalta hyvän työympäristön tuomat positiiviset vaikutukset saadaan hyödynnettyä.