Henkilösuojainten käyttö vesihuoltolaitoksilla

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön henkilönsuojaimet altistumisen vähentämiseksi, jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei pystytä poistamaan teknisin toimenpitein tai työn organisoinnilla.

Henkilönsuojaimia ovat hengityksen-, kasvojen-, kuulon-, silmien- ja päänsuojaimet, turva-, suoja- ja työjalkineet, liukuesteet, putoamissuojaimet, sukelluspuvut, suojakäsineet, suojavaatteet, pelastusliivit ja kelluntavarusteet. Henkilönsuojainten mukana pitää olla helposti luettava käyttö- ja huolto-ohje. Suojaimet antavat tarvittavan suojan vain silloin, kun niitä käytetään ja huolletaan oikein.

Esimerkkejä suojainten käyttötarpeista vesihuoltolaitoksilla

Suojaus Töitä, joita koskeva erityislainsäädäntö edellyttää suojaimen käyttöä Töitä, joissa pääsääntöisesti käytetään suojaimia
Hengityksensuojaimet asbestityöt, hitsaus, säiliöt ja suljetut tilat sekä käytettäessä kemikaalia, jonka käyttöturvallisuustiedote kehottaa suojaimen käyttöön jätevesien, pölyävien kemikaalien ja massojen käsittelyssä
Jalkineet hitsaus, työalueella mekaaninen vaara (esim. terävä tai putoava esine) työt liukkailla pinnoilla, kylmässä ja märässä
Kuulonsuojaimet hitsaus ja muut työt, joissa yli 85 dB(A):n jatkuva melu tai yli 200 Pa:n iskut työt, joissa yli 80 dB(A):n melu
Käsiensuojaimet hitsaus, kemikaalien käsittely, kalvo- ja viemäritunnelityöt jätevesien ja -lietteiden käsittelyssä
Pelastusliivit ja kelluntapukineet vesiliikenne  
Putoamissuojaimet yli 2 metrin korkeudella tehtävät putoamisvaaralliset työt allastyöt, säiliöt, kaivannot
Silmien ja kasvojensuojaimet hitsaus, piikkaustyöt, polttomoottori- tai sähkölaikkatyöt, timanttiporaukset, UV-desinfiointi töissä, joissa on kemikaalien, jätevesien ja muiden nesteiden roiskahtamisvaara
Suojakypärä kaivannot, kaivot, tunnelit, rakennustyömaat allastyöt
Suojavaatetus liikenteessä, koneiden lähistöllä tai kylmässä tehtävät työt, asbestityöt, hitsaus jätevesien ja -lietteiden käsittelyssä, viiltosuojaimet moottorisahauksissa

Suomessa myytävien henkilönsuojainten on oltava CE-merkittyjä ja täytettävä suojaimia koskevat Henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset. Direktiivi määrittelee oleelliset terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset henkilönsuojaimille. Vakavilta vaaroilta suojaavissa suojaimissa on CE-merkinnän lisäksi suojaimen tasalaatuisuutta valvovan laitoksen numero.

Suojainten valinta ja käyttö työpaikalla

Työnantaja on vastuussa suojainten käytöstä ja huollosta työpaikalla. Suojainten valinnassa on tärkeää ottaa huomioon työn, työympäristön ja työntekijöiden vaatimukset.

  • tee suojainvalinta työpaikan riskinarvioinnin perusteella
  • varmista suojainten oikeanlainen suojaustaso
  • tarkista suojainten käytettävyys ja toimivuus työtehtävässä myös muiden suojainten kanssa
  • valitse CE-merkitty ja tyyppihyväksytty henkilönsuojain
  • merkitse turvamerkein suojainten käyttöä vaativat työtilat
  • ohjeista suojainten käyttö ja huolto työpaikalla ja työpisteissä
  • valitse työpaikan suojaimista vastaava henkilö.

Suojainkoulutus

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöille suojainkoulutusta. On tärkeää suunnitella ja antaa ohjeistus suojainten käytöstä työpaikalla. Työpaikkojen suojainasioista vastaavilla henkilöillä ja suojainten toimittajilla tulee olla hyvät tiedot suojaimista. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen TTL Suojainasiantuntija® -koulutus antaa valmiudet henkilönsuojainten ja turvallisuustuotteiden valintaan sekä hankintaan työpaikoille.