Sprid nya idéer till alla

Framgångsrika lösningar stannar ofta hos den enskilde arbetstagaren. I en resilient organisation delas framgångsrika lösningar med hela arbetsgemenskapen. Spridningen av goda lösningar och erfarenheter i arbetsgemenskapen kan förbättras till exempel genom att anordna en temavecka där framväxande idéer och funktionella lösningar vidareutvecklas i grupper.

Dela funktionella lösningar med hela arbetsgemenskapen

Beprövade lösningar och funktionella knep bör spridas i stor utsträckning för att öka arbetsgemenskapens kollektiva kompetens.

  1. Skriv upp framgångsrika lösningar och idéer från jobbet under till exempel en vecka.
  2. Behandla 1–2 idéer eller lösningar åt gången, till exempel i ett veckomöte. Vilket dilemma eller problem anknyter lösningen eller idén till? Vilka andra lösningsalternativ finns det? Vad lärde vi oss av detta?
  3. Kom överens om hur ni ska göra i framtiden.
  4. Kom överens om när ni ska återkomma till saken. Utvärdera experimentet ur arbetstagarens, arbetsgemenskapens och organisationens perspektiv när ni återkommer till saken. Vidareutveckla arbetsmetoden tillsammans och fundera på hur man kan sprida den i arbetsgemenskapen.

Placera lösningarna i fyrfältet

Skriv de genomförda lösningarna eller möjliga lösningsidéer på självhäftande etiketter. Placera etiketterna i fyrfältet beroende på om de är genomförbara enligt nuvarande verksamhetssätt eller om de kräver nya arbetssätt. Och kan arbetstagaren implementera lösningen självständigt eller kräver det samarbete med andra?

Döp om fyrfältets delar så att de passar den egna arbetsgemenskapen. I placeringen av lösningar och idéer kan ni tillsammans diskutera och reflektera över deras genomförbarhet och påverkan på arbetstagarnas arbete och enheternas arbetsprocesser.

Den gemensamma behandlingen ger ett nytt perspektiv på ert eget arbete.

Nyckelord