Skydd vid skötsel av produktionsdjur, som insjuknat i fågelinfluensa

Anvisningen är ämnad för utfodring av djur och övrig skötsel, när djuren har konstaterats eller misstänks ha en virusinfektion, som kan orsaka en allvarlig sjukdom hos människor. Produktionsdjur avser i denna anvisning bland annat pälsdjur och fjäderfä. Denna anvisning fokuserar på förhindrande av smitta från insjuknade djur till människor.

Vid utfodring och övrig skötsel av produktionsdjur krävs skyddsåtgärder i enlighet med denna anvisning, när

 • man vet att människor kan smittas från djur med virus som orsakar en allvarlig sjukdom
 • djuren har konstaterats vara insjuknade
 • man misstänker att djuren kan vara smittade.

Man kan misstänka smitta hos djur

 • utgående från symtom eller dödlighet
 • utgående från fåglarnas äggproduktion
 • till följd av mindre åtgång på foder och vatten
 • djuren har skötts av en smittad person eller ett smittat djur har varit på gården.

Om en officiell veterinär vid misstanke om smitta konstaterar att det inte finns någon smittorisk, kan man avstå särskilda skyddsåtgärder.

Observera följande på djurhållningsplatser

 • Tillträde till djuren för andra än djurskötarna och veterinären ska förhindras.
 • Friska djur kan inte skötas av en person som är eller misstänks vara smittad av fågelinfluensa, eftersom smittan kan sprida sig till djuren. Smitta till djur från symptomfria arbetstagare som eventuellt bär på smitta ska också förhindras.
 • Om friska och sjuka djur finns var för sig på gården ska utfodringen och övrig skötsel börjas hos de friska djuren. Så långt avstånd som möjligt ska hållas till insjuknade djur.
 • Använd inte högtryckstvätt eller borsta inte upp damm i luften i utrymmen där det finns insjuknade djur eller djur man misstänker har insjuknat.

Nödvändig skyddsutrustning och övriga produkter

 • ögonskydd av maskmodell, typ 5 i enlighet med standarden EN 166 eller EN 16321-1 skyddar väl mot fint damm i luften
 • Andningsskydd i klass FFP3
 • När det finns mycket damm i produktionsanläggningen ska filterskydd av typ TH3P eller TM3P utrustat med frontstycke och fläkt användas. Om luften även innehåller ammoniak från djurens urin ska skydd av typ TH3PK1 eller TM3PK1 eller liknande skydd med PK2 kombinerat filter användas.
 • gummistövlar
 • overall – overall eller arbetsoverall av typ 5B som skyddar mot biologiska faror och kan tvättas i ett tvättprogram i 60 °C
  • Om overallen inte har någon huva, använd engångsmössa eller mössa som kan tvättas i ett tvättprogram i 60 °C.
 • arbetshandskar för utfodring – vid utfodring använd arbetshandskar som tål tvätt i 60 °C eller värmehantering eller engångsarbetshandskar
 • två par handskar för djurkontakt: läderhandskar som skyddar mot bett och klor (EN 388) och under dessa handskar av nitrilgummi för engångsbruk som skyddar mot biologiska faror (EN 374-5, märkta med VIRUS)
 • alkoholhaltig handsprit
 • soptunna med plastpåse inuti

Plastpåsens övre del ska vikas över soptunnans kanter. För smutstvätt behövs ett kärl med en plastpåse, vars kanter viks över kärlets kanter. Använd en plastpåse i en annan färg för smutstvätt eller ett kärl som är av annan storlek eller färg än soptunnan.

 • ett kärl för stövlar
 • engångsförkläde av plast för redskapsunderhåll
 • engångsdukar av papper
 • buntband
 • tvättmaskin, tvättmedel och sax
 • flytande tvål.

Handskar, kläder och skyddsutrustning som inte är för engångsbruk ska tåla antingen desinfektion, tvätt i 60 °C eller värmehantering. Desinfektionsmedel eller tvätt i hett vatten lämpar sig sannolikt inte väl för läderhandskar, de kan då torrdesinficeras i till exempel ett torkskåp eller i bastun (minst 60 °C, 1 timme). 

På- och avklädning av skyddsutrustning

Öva på- och avklädning

Öva att klä på och av dig skyddsutrustningen och läs anvisningarna noggrant innan den egentliga användningen.

Öva speciellt på att ta av andningsskyddet utan att vidröra utsidan med händerna eller att låta skyddets utsida vidröra ditt ansikte.  Genom övning hittar du rätt metod och rätt storlek på skydden och nödvändiga tillbehör hittar sin plats.

Planera sop- och smutstvättbehållarnas färger, storlek eller märkning så att de inte blandas ihop.

Personen på bilden har en overall av typ 5 och 5B som skyddar mot damm, andningsskydd i klass FFP3, läderhandskar och skyddskor på sig. Detaljerad information om skyddutrustningen finns i brödtexten.
Personen på bilden har en overall av typ 5 och 5B som skyddar mot damm, andningsskydd i klass FFP3,  läderhandskar och skyddskor på sig. 

Klä på dig så här 

Klä på dig i ett utrymme där du kan ha dina egna kläder på en annan plats än arbetskläderna.

Lägg upp en anvisning över påtagning av andningsskydd samt en spegel på väggen, om detta är möjligt. Placera handsprit samt sop- och smutstvättbehållarna där du klär av dig skydden.

 1. Ta av dig extra plagg, smycken, armbandsklocka och mobiltelefon.
 2. Klä på arbetsklädseln. Om du använder en engångsklädsel, se i bruksanvisningen hur du ska klä den på dig.
 3. Dra stövlarna utanpå byxbenen.
 4. Massera handsprit noggrant över hela händerna.
 5. Ta på andningsskyddet i enlighet med skyddets egna bruksanvisning eller enligt Arbetshälsoinstitutets anvisning på finska: Malliratkaisu: pölysuojaimen pukeminen (Att klä på sig dammskydd).
 6. Ta på dig ögonskydd.
 7. Sätt på mössan eller skyddsutrustningens luva.
 8. Sätt på rena handskar.

Klä av dig så här

Att klä av sig på rätt sätt är centralt i förebyggandet av smitta.

Kom ihåg grundreglerna:

A. Rör inte din oskyddade hud, ditt ansikte eller ditt hår med icke rengjorda händer.

B. Använd handsprit efter varje gång som du har vidrört utsidan av din utrustning.

 1. Gå så lite som möjligt med använda stövlar och skyddsutrustning i omklädningsrummet.
 2. Ta av dig handskarna. Lägg dem antingen i soptunnan eller i tvättpåsen.
 3. Ta av dig stövlarna och lägg dem i ett kärl som reserverats för stövlar.
 4. Massera handsprit noggrant över hela händerna.
 5. Ta tag i mössan uppifrån utan att röra vid ansiktet och lägg den antingen i soptunnan eller i tvättkorgen eller dra av huvan genom att ta tag i den på utsidan.
 6. Ta tag i ögonskyddens utsida. Lägg det ovanpå stövlarna om det inte är ett engångsvisir och ska slängas.
 7. Massera handsprit noggrant över hela händerna.
 8. Ta av overallen försiktigt så att utsidan inte rör vid dina kläder.  Lägg overallen antingen i soptunnan eller i tvättpåsen.
 9. Massera handsprit noggrant över hela händerna.
 10. Ta av andningsskyddet. Akta dig för att röra vid utsidan av skyddet med händerna och för att låta utsidan vidröra ditt ansikte.
 11. Tvätta händerna och ansiktet väl med varmt vatten och tvål eller använd åtminstone handsprit på händerna.
 12. Torka händerna med pappershanddukar efter tvätt.
 13. Klä på dig dina egna kläder eller andra kläder som används i arbetet.

Underhåll av redskap och kläder samt egen hygien

Även vid underhåll och tvätt av skyddsutrustning ska man vara noggrann, eftersom smittorisk finns om ett virus från ett sjukt djur har hamnat på utrustningen. För underhåll av skyddsutrustningen behöver du ett engångsförkläde av plast och skyddsglasögon eller -visir (EN 166 eller EN ISO 16321-1), FFP3-skyddsutrustning för engångsbruk och täta långskaftade skyddshandskar (EN 374-1).

Förbered dig så här 

 1. Undvik att röra dig på området där du har gått med stövlar.
 2. Tvätta händerna eller använd alkoholhaltig handsprit.
 3. Ta på dig FFP3, skyddsglasögon, ett rent förkläde av plast och skyddshandskar.

 Rengör skyddsutrustningen enligt följande 

 1. Tvätta skyddsglasögonen noggrant överallt med varmt vatten och tvättmedel. Akta dig för att stänka vatten.
 2. Tvätta stövlarna på samma sätt. Lägg stövlarna luftigt på tork.
 3. Tvätta kärlet där stövlarna och skyddsglasögonen har varit och lägg det på tork.
 4. Tvätta de handskar du har på händerna. Ta bort handskarna och lägg dem på tork.
 5. Tvätta händerna noggrant med tvål.
 6. Ta bort skyddsglasögonen och FFP3-skyddet från ditt ansikte utan att röra vid skyddsutrustningens utsida. Lägg FFP3-skyddet i soptunnan och tvätta skyddsglasögonen omsorgsfullt med tvål och vatten.
 7. Tvätta händerna ända upp till armbågarna med tvål.
 8. Torka skyddsglasögonen med pappershanddukar.
 9. Ta av förklädet genom att dra av förklädets band. Håll endast i banden eller förklädets insida. Släng förklädet i soptunnan.
 10. Dra upp de yttre kanterna på sop- och tvättbehållarnas plastpåsar.
 11. Förslut plastpåsarna med buntband på samma ställe där påsarna varit vikta över kanten på kärlet.
 12. Lägg läderhandskarna i sitt kärl för torrdesinficering (+60 °C, 60 min., till exempel i torkskåp eller bastu). Släng soppåsen i blandavfallet och för tvättpåsen till tvättmaskinen. Utför följande anvisningar för handhygien innan du går från ett rum till ett annat.
 13. Tvätta händerna med vatten och tvål eller använd handsprit noggrant.
 14. Torka händerna med en pappershandduk efter tvätt. 

Tvätta enligt följande

 1. Kavla upp ärmarna om de inte redan är uppkavlade.
 2. Dosera tvättmedel i tvättmaskinen och välj ett tvättprogram på minst 60 °C.
 3. Klipp av buntbandet på tvättpåsen.
 4. Lyft försiktigt smutstvätten direkt i tvättmaskinen utan att skaka av den.
 5. Släng tvättpåsen i blandavfallet. Vänd påsen försiktigt, skaka eller skrynkla den inte.
 6. Tvätta händerna väl ända upp till armbågarna med tvål och varmt vatten.
 7. Stäng tvättmaskinens lock och starta tvättprogrammet.
 8. Torka tvätten väl, helst med värme i torktumlare.

Kom ihåg egen hygien efter arbetet

 1. Klä av dig kläderna och lägg dem i tvättpåsen. Denna smutstvätt med arbetskläder ska vara separat från hemmets tvätt.
 2. Duscha och tvätta håret.

 

Våra experter

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233