Skyddsinstruktioner för insamling av fågelkadaver i samband med massdöd

När fågelinfluensa har spridit sig till fågelpopulationer, är det möjligt att exponeras för fågelinfluensavirus då man handskas med dessa fåglar, deras delar eller avföring. Innan man vidtar skyddsåtgärder ska man göra en riskbedömning, där man noggrant utreder om det finns skäl till försiktighet samt hurdant skydd som behövs. Dessa instruktioner gäller skyddsåtgärder som ska vidtas då man från nature. men den styrande myndoghetens anvisningar, samlar in fågelkavader i samband med massdöd.

Val av skyddsutrustning för insamling av fåglar i samband med massdöd

Riskhanteringsmetoder och skyddsutrustning väljs utifrån en riskbedömning. Ju större smittorisk, desto effektivare skyddsmetoder krävs. Antalet exponerade personer som behöver skyddas mot smitta bör vara så litet som möjligt.

Vid riskbedömningen beaktas

 • smittkälla (fåglar, fågeldelar, spillning, utsöndringar, aerosol eller damm i luften, ytor)
 • virusets hållbarhet
 • virusets smittsätt och -vägar
 • exponeringens omfattning
 • sannolikhet för exponering

Begränsningar i användningen av skyddsutrustning

Hur stor belastning skyddsutrustningen utför beror på användarens kondition, arbetets tyngd, temperaturen, typen av skydd, samt hur länge och hur ofta man använder skyddsutrustningen under arbetsdagen. Eftersom skyddsutrustningen är belastande bör man fastställa dess användningstid specifikt för varje arbetsuppgift och person.

Företagshälsovården ska vid behov ta ställning till vem som har tillräckligt god hälsa och kondition för att kunna använda skyddskläder och andningsskydd under specifika arbetsförhållanden.

Fläktassisterade andningsskydd är lämpligare än filterskydd utan fläkt, om utrustningen måste användas under en längre tid. De flesta fläktenheter är svåra att rengöra från virus.

Nödvändig skyddsutrustning

 • dubbla skyddshandskar
  • täta engångshandskar, EN 374-5, ett par som är lite för stora och ett annat par i rätt storlek, skaften ska nå långt upp på armen
 • vid behov ett tredje par skyddshandskar
  • täta överhandskar för skydd mot mekaniska faror, såsom fågelklor, EN 388
 • andningsskydd försett med utandningsventil, FFP3, ventilen bör inte riktas uppåt
 • korgglasögon som skyddar mot stänk och grovt damm, EN 166 eller EN 16321-1, användningsmiljöerna 3 och 4 (märkningsexempel EN 166 34)
 • engångsskyddsdräkt av overallmodell, typ 4B, standard EN 14126
 • stövlar
Henkilöllä yllään FFP3 hengityksensuojain ja naamiosuojain (suojalasit)

Bild 1 FFP3-skydd, korgglasögon och skyddsdräkt av typ 4B som skyddar mot infektioner

Innan man börjar använda skyddsutrustning krävs kunskap och övning

Läs bruksanvisningarna för all skyddsutrustning. Använd skyddsutrustningen enligt bruksanvisningarna.

Det är viktigt att öva på att klä på och av skyddsutrustningen innan insamlingsarbetet inleds. När du klär av dig får du inte smutsa ner kroppen och kläderna under skyddsutrustningen. Skyddsutrustningen kläs på så att det stödjer rätt avklädningssätt. Under övningen säkerställer man att din skyddsutrustning är av rätt storlek och modell och att du kan använda din skyddsutrustning under den kommande arbetsuppgiften. Om det är meningen att skyddsutrustningen ska kläs på och av självständigt i naturen, krävs flera övningar. Lugnt arbete i par underlättar rätt arbetssätt. Det vore bra om en erfaren användare av skyddsutrustning övervakar din övning.

Säkerställ på förhand att ditt FFP3-andningsskydd sitter tätt mot ansiktet. Om skyddet läcker vid kanterna kan du inte använda det. Se Arbetshälsoinstitutets pdf-instruktion: Länk modellösning

För att skyddet ska fungera bör du kunna klä av dig engångshandskarna utan att röra vid huden med handskens utsida. Se Arbetshälsoinstitutets pdf-instruktion: Länk modellösning

Skyddsglasögon kan imma igen utomhus i kallt väder. Linser märkta med ’N’ innebär att linsen består av ett material som minskar imma.

Ta på dig avkylda skyddsglasögon när ditt ansikte är avkylt. Skyddsglasögonen håller skyddsdräktens kant på plats. Skyddsglasögonen skyddar mot virusaerosoler i luften och hindrar dig från att peta dig i ögonen. Mängden virusaerosoler i utomhusluften kan vara liten vad gäller risken för att smittas via ögonen.

På- och avklädningsområden samt utrustning

För att klä på dig skyddsutrustningen behöver du en ren plats. Välj en plats i naturen som åtminstone inte märkbart smutsats ner av fåglar. Det är bra om du kan ta stöd av till exempel ett träd när du drar på dig stövlarna, eller klä på dig vid fordonet.

För att klä av dig behöver du också en plats som inte har smutsats ner av fåglar. Om ni är flera personer, kom tillsammans överens om en plats där ni klär av er.  Avklädningsområdet bör ha en avgränsad del för smutsiga skyddskläder och en för rena kläder. Ni behöver även en ren plats för kärlen dit fågelkadavren förpackas, så att ni inte för med er virus i utrustningen och på kärlens ytor. Egna skor placeras vid gränsen till det rena avklädningsområdet, vid behov i en plastpåse.

Om det inte finns några naturliga rena platser, kan man skapa ett påklädningsområde och den rena delen av avklädningsområdet till exempel med ett plastunderlag.

Ta även med ett alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel till arbetsplatsen samt ventilationstejp och sax utifall att overallen går sönder. På det ”rena avklädningsområdet” bör det finnas reservkläder. Om det blir hål i skyddsdräkten ska kläderna under dräkten placeras i smittfarligt avfall.

För avklädning av skyddsutrustning behövs ett sopkärl som förses med en plastpåse. Sopkärlet placeras på gränsen mellan det rena och smutsiga avklädningsområdet. Fler förslutningsbara kärl behövs för redskap som ska rengöras senare, samt för ögonskydd och stövlar om även de ska rengöras och desinficeras. Skyddsutrustningen får inte smutsa ner färdmedlen.

Fågelkadavren ska förpackas för transport i enlighet med den styrande myndighetens instruktioner. När antalet fågelkadaver som ska samlas in är stort, lönar det sig att använda plastpåsar för kadavren och dessa påsar innehållande kadaver förpackas enligt myndighetens instruktioner utan att smutsa ner det yttre transportkärlets eller -påsens utsida. Det yttre transportkärlet eller -påsen ska stå på ett rent underlag medan insamlingen pågår.

Man ska noggrant planera på förhand hur man går till väga och vilken utrustning som behövs när man lämnar avklädningsområdet, så att man inte smutsar ner sig själv, andra eller färdmedlet med skyddsutrustningen eller kärlen.

På- och avklädning av skyddsutrustning