Skyddsinstruktioner för avlivning av pälsdjur

Syftet med instruktionerna är att skydda arbetstagare som deltar i avlivning av pälsdjur mot fågelinfluensavirus. Arbetsgivaren ska åt arbetstagarna anskaffa den skyddsutrustning som behövs i arbetet.

Arbetstagarens skyddsutrustning

Du behöver följande utrustning:

Overall som skyddar mot infektioner, typ 4B

 • Skyddsdräkt som skyddar mot fågelinfluensa och uppfyller kraven enligt standarden EN 14126 och kraven på resistens mot viruspenetration enligt standarden ISO 16604, klass 6.

Stövlar av gummi eller polyuretan

 • Stövlarna används enbart på gården i fråga. När du lämnar gården måste stövlarna bytas ut mot andra skor.

Dubbla handskar

 • Direkt mot huden bärs en engångshandske av nitrilgummi (handske enligt standarden EN 374-5 som skyddar mot mikrober, med beteckningen VIRUS).
 • Utanpå en skyddande stark läderhandske som skyddar mot kanterna på djurens bur, tänder, klor etc.

Andningsskydd med huva och partikelfilter (TH3P SL) eller andningsskydd med hel- eller halvmask och filter som anpassar sig enligt andningsrytmen (TM3P SL) 

 • Ett helmaskskydd är bättre än en halvmask eftersom halvmasken lämnar en del av ansiktet utsatt för virus. Med en halvmask ska ett tätt ögonskydd (EN 166 typ 5) användas.
 • Ta dessutom med åtminstone alkoholhaltig handsprit, en vattensprayflaska för dammiga områden, en papperskorg fodrad med en plastpåsebehållare för skyddsutrustning för flergångsbruk och absorberande pappershanddukar för engångsbruk.
Personen klär läderhandskar på nitrilhandsker. Hon har gummistövlar och en overall av typer 4 och 4B, som skydder mot vattendimma och damm. Andningsskydd är ett fläktskydd med huva och partikelfilter (effektivitetsklass TH3P SL R.) Detaljerad information om skyddutrustningen finns i brödtexten.
Personen klär läderhandskar på nitrilhandsker. Hon har gummistövlar och en overall av typer 4 och 4B, som skydder mot vattendimma och damm. Andningsskydd är ett fläktskydd med huva och partikelfilter (effektivitetsklass TH3P SL R.) 

Klä på skyddsutrustning

Ta av skyddsutrustning

Rengöring av skyddsutrustning, arbetsredskap och utrustning

Vid rengöringsarbeten används åtminstone 

 • ögonskydd (EN 166 eller EN ISO 16321-1, typ 5, maskmodell som skyddar mot gas och aerosoler) 
 • FFP3 Engångsandningsskydd
 • gummihandskar med långa skaft (EN 374-1) 
 • engångsförkläde av plast. 

Efter rengöringen tvättas händerna upp till underarmarna. Rengjorda tillbehör vidrörs endast med rena händer.

 • Läderhandskar rengörs från det mesta av smuts och torrdesinficeras vid behov i en temperatur på minst +60 °C i 60 minuter, till exempel i ett torkskåp eller i en bastu. 
 • Efter arbetsskiftet tvättas och desinficeras gummistövlarna, till exempel med Virkon-S eller natriumhypokloritlösning. De ska torka väl före nästa arbetsskift. 
 • Partikelfiltret i andningsskyddets fläktenhet avlägsnas och placeras vid arbetsskiftets slut i en påse för blandavfall. Andningsskyddets övriga delar rengörs och desinficeras enligt tillverkarens anvisningar. Nedan finns ett exempel på hur man rengör 3M-produkter.
 • Skyddsglasögonen rengörs med tvål och vatten enligt tillverkarens anvisningar. Låt torka väl före nästa användning. 
 • Arbetsredskapen och utrustningen rengörs först genom att lösa upp smutsen och vid behov försiktigt borsta av dem när de är våta. Slutligen desinficeras de till exempel med Virkon-S-lösning. Vid rengöring av utrustning som är förorenad med viruset ska man inte använda trycktvätt eller borsta bort torrt damm. En trycktvätt och borstning sprider eventuell virusaerosol i riklig mängd i luften.
 • Slutligen sköljs, torkas och desinficeras skyddsutrustning som används flera gånger vid rengöringsarbete.

Pauser i arbetet

 • Om dagstemperaturen förväntas stiga över +25 ° C, försök att arbeta under en svalare tid av dygnet. 
 • Med tät skyddsutrustning måste man ta hänsyn till att de är fysiskt belastande. Ta en paus när kroppen börjar känna en överdriven belastning, såsom törst, svaghetskänsla eller huvudvärk. 
 • Om omgivningen är mycket varm eller du svettas kraftigt, ta längre pauser, till exempel 20–30 minuter. 
 • Pauserna bör helst hållas i något svalare utrymmen med god ventilation. 
 • Du får inte dricka eller äta medan du arbetar. Gå alltid till ett rent område efter att du har tagit av dig skyddsutrustningen. Ta av skyddsutrustningen enligt ovan innan du tar en paus. 
 • Se till att du äter och dricker tillräckligt. Under långa belastningar rekommenderas bärjuice, mineralvatten och sportdrycker. 
 • Ta på ren skyddsutrustning enligt ovan efter pausen. Det måste finnas tillräckligt med skyddsutrustning för att kunna ta tillräckliga pauser.

Arbetstagarnas hälsotillstånd

Om arbetstagaren har hud-, andnings-, nerv-, njur-, hjärt- eller kärlsjukdomar ska det säkerställas att arbetstagaren kan använda tät skyddsutrustning. Arbetstagarens förmåga att arbeta med skyddsutrustning ska bedömas till exempel inom företagshälsovården.

Lär dig känna igen symtomen på värmesjukdom: huvudvärk, illamående, yrsel, svaghetskänsla, brist på koncentration, mörk urin. Observera också din arbetskamrats förändrade tillstånd. Man känner inte alltid själv igen en störd värmebalans.

Om symtom på värmesjukdom uppstår, ta av din skyddsutrustning och gå till ett svalt rum för att vila och dricka. Kontakta första hjälpen i allvarliga situationer. 

Om du känner dig sjuk eller har influensaliknande symptom inom ett par veckor efter att arbetet med att avliva djuren har avslutats, kontakta företagshälsovården eller annan hälsovård och berätta om vilket slags arbete du har utfört.

Våra experter

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595
Henkilökuva Sirpa Laitinen

Sirpa Laitinen

E-post
sirpa.laitinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7233