Anvisningar för hur du skyddar mot stora mängder fågelspillning på arbetsplatsen

Många arbetsuppgifter innebär arbete på platser med mycket fågelspillning. Sådana platser är till exempel soptippar, strandklippor, tornbyggnader, master, sjösäkerhetsanordningar och undersidan av broar. Fåglar kan sprida många sjukdomar via sin spillning. Fågelinfluensa som kan överföras till människan har spridits till olika fågelpopulationer, särskilt sjöfåglar och måsar. För att förhindra smittor måste man vara noggrann med hygienen och använda skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska bedöma behovet av skyddsåtgärder utgående från smittorisken separat för varje arbetsuppgift.

Hygien och förberedelser inför arbetet

 • Om man inte kan tvätta händerna med rent vatten och tvål på arbetsplatsen, ska du ta med flytande alkoholhaltigt handdesinficeringsmedel och en förpackning handservetter som innehåller desinficeringsmedel.
 • Fundera innan arbetet inleds om det tillfälliga arbetsområdet kan skyddas med ett plastunderlägg för att minimera beröringen med spillningen. Detta kan göras till exempel vid arbete under broar. Alternativt kan mycket dammiga och torra rengöringsobjekt fuktas för att binda dammet. Använd inte tryck när området fuktas, det gör att aerosoler sprids i luften.
 • Efter arbetet ska arbetsredskapen placeras i ett separat märkt kärl, som de transporteras i för tvätt med vatten och tvål. Om arbetsredskapen inte kan tvättas ska de torkas noggrant med desinfektionsservetter efter arbetet. Lägg engångsredskap och skyddsutrustning i en soppåse och släng den så fort som möjligt i blandavfallet.
 • Tvätta händerna med vatten och tvål genast efter arbetet. Om det inte är möjligt ska du omedelbart efter arbetet torka bort smutsen från händerna med desinfektionsservetter och noggrant sprida  flytande handdesinficeringsmedel över hela händerna. Ät, drick eller rök inte innan du har gjort detta.
 • Duscha och tvätta också håret när du har arbetat på en plats där det finns mycket fågelspillning.
 • Arbetskläderna och kläderna som används under skyddsutrustningen ska vara lämpliga för väderleksförhållandena och kunna tvättas i 60 °C i en tvättmaskin. Efter arbetet läggs kläderna direkt i tvätten i en riklig mängd vatten. Inga andra kläder får tvättas samtidigt. När kläderna har lagts i tvättmaskinen till exempel från en transportpåse, ska händerna tvättas ordentligt med vatten och tvål innan tvättmaskinsluckan stängs och programmet väljs. Transportpåsen kan vara sådan att den bryts ner i tvätten eller så läggs den i en tillsluten plastpåse och slängs i blandavfallet genast efter användning.
 • Man får aldrig vistas i bilen eller inomhus med skor och kläder som smutsats ner av fågelspillning.

Skydd av fötterna

 • Använd skor som är lätta att rengöra och som ger ett heltäckande skydd, helst gummi- eller polyuretanstövlar. Stövlarna är lättare att rengöra om de inte har sulor med djupa räfflor. För att kunna röra dig på hala ytor behöver du emellertid stövlar som har djupa räfflor. Byxbenen stoppas in i stövelskaften. Stövlarna ska vara så höga att byxorna inte kan bli nersmutsade.
 • Byt ut stövlarna mot andra skor efter användning.
 • Skölj av stövlarna ordentligt från lös smuts, rengör med vatten, tvättmedel och borste, skölj och låt torka.
 • Använd täta handskar som är tillräckligt långa vid rengöringen.
 • Efteråt rengörs tvättredskapen och tvättstället. Tvättstället och tvättredskapen får inte användas för rengöring av matredskap.
 • Om det inte finns möjlighet att tvätta stövlarna på arbetsstället, bör de sändas till tvätt i en tillsluten tät transportpåse. Transportpåsen ska genast efter användning kastas i soporna i en tillsluten soppåse.

Skydd av händerna

 • Om du är tvungen att röra vid fågelspillning med händerna, bör du använda mikrobtäta armbågslånga handskar som uppfyller standarden EN 374-5. Dessa handskar kan också vara engångshandskar.
 • Använd skyddshandskar även när du tvättar arbetsredskap, skor och skyddsutrustning.
 • Efter användning ska handskarna kastas i soporna i en tillsluten soppåse eller tvättas med vatten och tvättmedel – först på utsidan med handskarna på händerna och sedan på insidan. Handskarna läggs på tork med avigsidan utåt. De får inte användas för andra ändamål.
 • Till sist tvättas händerna med tvål och vatten.

Skydd av kroppen

Du kan behöva förhindra att din arbetsklädsel sölas ner av riklig fågelspillning. 
Dina skyddsalternativ är:

 • skyddsoverall av typ 4B, som skyddar mot stänk och slumpmässig kortvarig beröring med fågelspillning (standard EN 14126)
 • skyddsoverall av typ 3B, som skyddar om du behöver arbeta på knäna eller krypa i trånga utrymmen
 • Om arbetet inte kräver en heltäckande overall ska du välja skyddsutrustning som skyddar en del av kroppen, eftersom en heltäckande overall kan vara för varm eller obekväm att använda. Av skyddskläderna i typerna 3B och 4B finns skyddsutrustning som delvis skyddar kroppen: byxor, benskydd, jackor, ärmskydd och förkläden.

Du kan förhindra att byxbenen lossnar ur stövlarna genom att tejpa fast dem i stövlarna med ventilationstejp eller orange byggtejp.

När du använder skyddsoverall ska du följa skyddsklädernas på- och avklädningsinstruktioner.   
Se tillverkarens instruktioner och instruktionen Skyddsinstruktioner för insamling av fågelkadaver i samband med massdöd.

Användning av andningsskydd

 • Använd andningsskydd vid arbete på platser där man misstänker att det kan bildas damm i luften av fågelspillning, det finns fåglar på platsen eller konstruktioner som hindrar utvädring, till exempel under broar.
 • Filtrerande halvmasker försedda med en utandningsventil i klass FFP3 kan vara lämpliga för arbetet. Om det är mycket damm i luften kan det vara nödvändigt att använda en helmask med ett P3-filter. Den skyddar även ögonen.
 • Observera att endast en skyddsmask som sluter tätt mot ansiktet (FFP eller helmask) skyddar väl. Skägg förhindrar masken att sluta tätt mot ansiktet. Läs skyddsutrustningens instruktioner innan du använder den.

Skydd av ögonen

 • Om det är damm och aerosoler i luften ska du använda ögonskydd som har märkningen EN 166 eller en sifferserie innehållande siffran 5 efter märkningen EN 16321-1 (t.ex. EN 166 3459 B).
 • I praktiken kan ett andningsskydd som täcker hela ansiktet vara bättre (helmask eller fläktenhet med helmask, huva eller hjälm).
 • Läs skyddsutrustningens instruktioner innan du använder den.

Ytterligare information

Erja Mäkelä

Erja Mäkelä

E-post
erja.makela [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2595